Downloads

KVK Financieringsonderzoek 'MKB Financiering'

KVK en de Hogeschool Utrecht deden in 2015 onderzoek naar de bekendheid met financieringsvormen onder zzp’ers en mkb’ers (2-49 wp). Welke financieringsvormen kennen de ondernemers en hebben zij er ook ervaring mee? Benutten ze al hun mogelijkheden? Laten ondernemers zich door deskundigen adviseren of doen ze het vooral zelf? Hebben ondernemers die vaker financiering aanvragen meer succes dan onervaren ondernemers?

Download het onderzoek

Onbekendheid met financieringsvormen

De belangrijkste uitkomst is dat ondernemers weinig bekend zijn en weinig ervaring hebben met nieuwe financieringsvormen en bestaande overheidsregelingen voor versterking van hun financiële positie. KVK gaat meer doen om ondernemers te helpen met hun financieringsbehoefte.

Hogeschool Utrecht

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht (jaar van onderzoek: 2015).