Bezwaar en beroep

Als KVK een besluit (‘beschikking’) heeft genomen waarmee je het oneens bent, kun je bezwaar maken bij KVK. Bij besluiten die over het Handelsregister gaan kun je vervolgens in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag.

Neem voor je bezwaar maakt contact op met KVK om te bepalen of bezwaar indienen het juiste middel is. Ook als KVK weigert een besluit te nemen of een besluit niet tijdig neemt kun je bezwaar maken of beroep instellen.

Bezwaarschrift

Bezwaar maken doe je door een bezwaarschrift in te dienen bij KVK. Dit moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. KVK vermeldt in het besluit of bezwaar mogelijk is en binnen welke termijn. Ook vertelt KVK naar welk postadres je je bezwaarschrift kunt sturen.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres
  • KVK-nummer
  • datum
  • omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt, bij voorkeur met een bijgevoegd afschrift van het besluit.
  • reden waarom je bezwaar maakt
  • handtekening

Je kunt hiervoor gebruikmaken van een modelbezwaarschrift.

De bezwaarprocedure bij KVK is van administratiefrechtelijke aard en betreft uitsluitend de beslissing van KVK. De rechtmatigheid van benoeming en ontslag van bestuurders of de overdracht van een onderneming kunnen alleen door de civiele rechter worden beoordeeld. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Beroepschrift

Als je bezwaar wordt afgewezen kun je in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Daarvoor gelden dezelfde eisen. KVK verwijst in het besluit op bezwaar naar de mogelijkheid van beroep en binnen welke termijn dat mogelijk is.

Advocaat of deskundige inschakelen

Je bent niet verplicht om een advocaat of een andere deskundige in te schakelen, maar het kan zowel bij bezwaar als bij beroep verstandig zijn.