KVK opstelportaal voor middelgroot verdwijnt

Middelgrote rechtspersonen dienen via SBR een jaarrekening inclusief een controleverklaring van de accountant te deponeren. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de in de markt beschikbare SBR-software. Of van de KVK online service voor het opstellen en deponeren van een XBRL-jaarrekening. Wat er gaat veranderen is dat het KVK opstelportaal voor Middelgroot verdwijnt en wordt vervangen door een uploadfunctionaliteit.

Genoeg tijd voor de overstap

Bij de consultatie van het Besluit elektronisch deponeren Handelsregister hebben VNO-NCW en MKB-Nederland verzocht een gewenningsperiode voor middelgrote rechtspersonen te hanteren. Om middelgrote rechtspersonen, softwareleveranciers en intermediairs voldoende tijd te geven om de overstap naar het deponeren van de jaarrekening via SBR te maken, werd het noodzakelijk geacht om een overgangsperiode van vijf jaar te hanteren voor de verplichting voor middelgrote rechtspersonen. Medio 2021 is het XBRL opstelportaal Middelgroot geƫvalueerd en bleek er geen noodzaak te zijn voor het langer dan vijf jaar operationeel houden van deze voorziening. Het gebruik van het XBRL opstelportaal Middelgroot is sinds de ingebruikname in januari 2018 teruggelopen naar 660 deponeringen in 2020. Het XBRL opstelportaal Middelgroot verdwijnt daarom vijf jaar na de ingebruikname.

Uploadfunctionaliteit als alternatief

Voor het deponeren van deze jaarrekeningen komt er een uploadportaal voor XBRL- en XHTML/iXBRL-jaarrekeningen. Dit geeft middelgrote en grote ondernemingen de mogelijkheid om hun jaarrekening via de KVK-aansluiting op Digipoort aan te bieden. Doordat gebruik wordt gemaakt van de KVK aansluiting moet in het uploadportaal wel een identificatie van degene die de deponering doet, gebeuren. De validatie van de jaarrekening vindt volledig in Digipoort plaats. Het uploadportaal wordt dus slechts een KVK-doorgeefluik naar Digipoort.

Planning

Streven is om per 1 februari 2023 het huidige KVK opstelportaal voor middelgroot uit te faseren mits de nieuwe uploadfunctionaliteit dan beschikbaar is. Pas als dat het geval is verdwijnt het huidige KVK opstelportaal voor middelgroot.

InfoPage