Wat is een geldig legitimatiebewijs?

Een geldig legitimatiebewijs is:

 • een paspoort
 • een Nederlands rijbewijs
 • een Europees identiteitsbewijs
 • een Nederlands vreemdelingendocument

Let op:

 • Uw legitimatiebewijs mag niet verlopen zijn.
 • Als u bij een formulier een kopie van uw legitimatiebewijs moet meesturen naar de KvK, dan mag u - met het oog op uw privacy - uw foto en nationaliteit onleesbaar maken met bijvoorbeeld een sticker of stift. De KvK heeft uw foto en nationaliteit namelijk niet nodig voor de beoordeling van uw opgave. Andere gegevens mag u niet afschermen. Op rijbewijzen staat geen nationaliteit.

Wanneer moet ik me legitimeren?

 • als u een bedrijf inschrijft in het Handelsregister;
 • als u een functie gaat vervullen bij een onderneming die al in het Handelsregister staat. Bijvoorbeeld als bestuurder, vennoot of gevolmachtigde van een onderneming;
 • als u een persoon begeleidt die zich inschrijft als ondernemer, vennoot, bestuurder of gevolmachtigde, en daarbij optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler.

Hoe kan ik me legitimeren als ik in het buitenland woon?

Als u in het buitenland woont legitimeert u zich bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen in Nederland. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.  Hierbij ook een origineel uittreksel uit het buitenlandse bevolkingsregister van uw gemeente, of een origineel ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop uw privéadres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand. Als dit voor u niet mogelijk is, stuurt u dan de volgende documenten met uw inschrijving mee:

 • een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van uw gemeente, of een gelegaliseerde kopie van een ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop uw privé-adres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand.
 • Uw privéadres moet leesbaar zijn en niet bestaan uit bijvoorbeeld Chinese tekens. Voor de leesbaarheid moeten uw adresgegevens worden vertaald in het Engels, Duits, Frans of Nederlands. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.

Hoe kan ik me legitimeren als ik op een Waddeneiland woon?

Als u op een van de Waddeneilanden woont, legitimeert u zich bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u uw inschrijving downloaden en ingevuld en ondertekend opsturen, samen met een door de gemeente gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs.

Waarom moet ik me legitimeren?

Om te kunnen garanderen dat gegevens van personen die in het Handelsregister geregistreerd staan correct zijn, is legitimatie verplicht.
Daarnaast moet ook een begeleider die optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler zich legitimeren. Als een begeleider namelijk feitelijk de inschrijving voor een persoon verzorgt, willen we vaststellen wie deze begeleider is.

Wat is een gelegaliseerde kopie?

Dit is een kopie die is voorzien van een officieel stempel, bijvoorbeeld van een notaris, consulaat, ambassade of gemeente.