Wat is een geldig legitimatiebewijs?

Een geldig legitimatiebewijs is:

 • een paspoort
 • een Nederlands rijbewijs
 • een Europees identiteitsbewijs
 • een Nederlands vreemdelingendocument

Let op:

 • Je legitimatiebewijs mag niet verlopen zijn.
 • Als je bij een formulier een kopie van je legitimatiebewijs moet meesturen naar KVK, dan mag je - met het oog op uw privacy - je foto en nationaliteit onleesbaar maken met bijvoorbeeld een sticker of stift. KVK heeft je foto en nationaliteit namelijk niet nodig voor de beoordeling van je opgave. Andere gegevens mag je niet afschermen. Op rijbewijzen staat geen nationaliteit.

Wanneer moet ik me legitimeren?

 • als je een bedrijf inschrijft in het Handelsregister;
 • als je een functie gaat vervullen bij een onderneming die al in het Handelsregister staat. Bijvoorbeeld als bestuurder, vennoot of gevolmachtigde van een onderneming;
 • als je een persoon begeleidt die zich inschrijft als ondernemer, vennoot, bestuurder of gevolmachtigde, en daarbij optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler.

Hoe kan ik me legitimeren als ik in het buitenland woon?

Als je in het buitenland woont legitimeer je je bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen in Nederland. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Voeg hierbij ook een origineel uittreksel uit het buitenlandse bevolkingsregister van je gemeente, of een origineel ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop je privé-adres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand. Als dit niet mogelijk is, stuur dan de volgende documenten met je inschrijving mee:

 • een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van je gemeente, of een gelegaliseerde kopie van een ander bewijs, zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop je privé-adres staat, mits dat bewijs niet ouder is dan een maand.
 • Je privé-adres moet leesbaar zijn en niet bestaan uit bijvoorbeeld Chinese tekens. Voor de leesbaarheid moeten je adresgegevens worden vertaald in het Engels, Duits, Frans of Nederlands. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.

Hoe kan ik me legitimeren als ik op een Waddeneiland woon?

Als je op een van de Waddeneilanden woont, legitimeer je je bij voorkeur persoonlijk op een van onze vestigingen. Als dit niet mogelijk is, kunt je jouw inschrijving downloaden en ingevuld en ondertekend opsturen, samen met een door de gemeente gewaarmerkte kopie van je identiteitsbewijs.

Waarom moet ik me legitimeren?

Om te kunnen garanderen dat gegevens van personen die in het Handelsregister geregistreerd staan correct zijn, is legitimatie verplicht.
Daarnaast moet ook een begeleider die optreedt als woordvoerder of tolk/vertaler zich legitimeren. Als een begeleider namelijk feitelijk de inschrijving voor een persoon verzorgt, willen we vaststellen wie deze begeleider is.

Wat is een gelegaliseerde kopie?

Dit is een kopie die is voorzien van een officieel stempel, bijvoorbeeld van een notaris, consulaat, ambassade of gemeente.

InfoPage