Convenant downloaden

Convenant Openbaar Ministerie

Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) krijgen soms te maken met verbale en fysieke bedreigingen vanwege hun werk. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de OM medewerker het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat het OM met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken heeft het OM vastgelegd in een convenant.

Voorwaarden afscherming gegevens

  • Je bent medewerker van het OM of huisgenoot van een OM medewerker.
  • Je overlegt een verklaring opgesteld door of namens het College van procureurs-generaal, vertegenwoordigd door de Beveiligingautoriteit (BVA) OM. Hieruit blijkt dat je als (oud-) medewerker van het OM vanwege jouw concrete werkzaamheden, nu of in het verleden, te maken hebt met een waarschijnlijke dreiging.

Download het formulier verzoek voor afscherming indienen

Onderzoek

Een inventarisatie van meerdere nieuwsberichten en onderzoeken toont aan dat leden van het Openbaar Ministerie vanwege hun functie te maken krijgen met bedreiging. 

  • Politici, medewerkers van het OM en journalisten zijn regelmatig doelwit van bedreiging, intimidatie en stalken (Adams et al., 2009; Chamberlain & Miller, 2009; Gass et al., 2009; Narud & Dahl, 2015).
  • Bedreigingen via de telefoon, e-mail, post of sociale media zijn veel voorkomend. Minder vaak is er sprake van een bedreiging waarbij de dader fysiek aanwezig is (Every-Palmer et al., 2015; Adams et al., 2009).