Decentrale politieke ambtsdragers

Decentrale politieke ambtsdragers kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de ambtsdrager het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van ambtsdragers met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de decentrale politieke ambtsdragers en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarden afscherming bezoekadres

  • Je bent een decentrale politieke ambtsdrager als je een van de functies uitoefent zoals vermeld onder de definitie decentrale politieke ambtsdragers en als daarom bent opgenomen op de website van de overheidsorganisatie waarvoor je dit ambt uitoefent.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).  Dit is bijlage B uit het convenant.