Download

Formulier 26: Inschrijving functionaris publiekrechtelijke rechtspersoon

Met Formulier 26 schrijf je leden van een besturend of toezichthoudend orgaan voor een publiekrechtelijke rechtspersoon in in het Handelsregister.