Download

Formulier 29: Inschrijving functionarissen overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Met Formulier 29 schrijf je één of meer functionarissen voor een overige privaatrechtelijke rechtspersoon in in het Handelsregister. Een functionaris kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een vennootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap, stichting of vereniging).