Download

Formulier 33: Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging

Met Formulier 33 schrijf je een UBO in voor een nieuwe coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging.