Hoe bepalen wij onze tarieven?

Hier vind je een overzicht van de tarieven van de meest gangbare producten en diensten van KVK.

Hoe worden de tarieven van KVK bepaald?

KVK werkt zonder winstoogmerk en levert producten en diensten tegen een tarief om daarmee de kosten van het Handelsregister te dekken. De tarieven dekken slechts een deel de kosten van het Handelsregister. Het andere deel wordt gedekt door een jaarlijkse financiële bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jaarlijks bekijken we in hoeverre de tarieven de kosten van het Handelsregister dekken. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt een tarief vast. De betalingstermijnen zijn vastgelegd in het Financieel besluit Handelsregister.

Nieuwe of gewijzigde tarieven en de ingangsdatum worden officieel bekendgemaakt via de Staatscourant.