Registers in Europa

Bijna alle landen hebben een register dat meestal ook online in te zien is. Het register voor ondernemingen in het buitenland wordt meestal niet bijgehouden door een kamer van koophandel, maar bijvoorbeeld door een handelsrechtbank of een agentschap van een ministerie. Ook komt het voor dat de financiële gegevens (zoals jaarrekeningen) door een andere instelling wordt bewaard en gepubliceerd.

Gegevens in buitenlandse registers

Binnen de Europese Economische Ruimte zijn de registers gebaseerd op een Europese richtlijn (2009/101/EG) en beschikken zij globaal over dezelfde basisgegevens als in Nederland. Deze richtlijn geldt alleen voor vennootschappen (bv's en nv's) in Nederland en dit betekent dat in veel EER-lidstaten het register alleen informatie bevat over vennootschappen. Lang niet alle landen hebben ervoor gekozen om, net als Nederland, alle economisch relevante entiteiten op te nemen in een register. Het is dus vaak moeilijk om gegevens te vinden van bijvoorbeeld buitenlandse eenmanszaken, verenigingen en stichtingen. Wel is er een Europese richtlijn (89/666/EG) die de registratie verplicht van nevenvestigingen van vennootschappen in een ander EER-land.

Zoeken in registers in Europa

Op de site van European e-Justice kun je in Europese handelsregisters zoeken naar vennootschappen (bv's en nv's). European e-Justice is onderdeel van de Europese Commissie. Op termijn kun je met één zoekopdracht in alle landen binnen de EER zoeken, maar nog niet alle landen ondersteunen dit. De overige Europese landen die niet tot de EER behoren, hebben ook vrijwel allemaal een vergelijkbaar register. Hiervoor geldt de juridische grondslag van de EU-richtlijnen uiteraard niet. Veel landen zoeken hier wel aansluiting bij en kennen vergelijkbare regelgeving.

Rechtszekerheid

Inzage op internet is geen garantie voor de rechtmatigheid van een buitenlandse onderneming. Alleen een officiële schriftelijke verklaring van het betreffende register (of een relevante overheidsdienst) geeft rechtszekerheid over de buitenlandse onderneming en (geregistreerde) vertegenwoordigers. Nederlandse ambassades en consulaten kennen deze 'attesten' en 'apostilles'.

Jaarcijfers

Publicatie van jaarcijfers en financiële rapportages is binnen de EER gebaseerd op een Europese Richtlijn (78/660/EEG). Het verschilt per land of de jaarstukken bij het register moeten worden gedeponeerd of bij een separate instantie. Dat bepaalt uiteraard ook waar je deze kunt inzien. Voor vennootschappen binnen de EER vind je deze gegevens ook op de site van European e-Justice. Een buitenlandse rechtspersoon die in Nederland is ingeschreven moet de meest recente boekhoudbescheiden publiceren bij het Handelsregister, voor zover en in de vorm waarin de rechtspersoon deze in het land van de statutaire zetel openbaar moet maken.

Overzicht van registers in Europa

Vennootschappen in de EER-landen

Registers in de EU-landen

Registers in overige Europese landen