Direct marketing en regelgeving

Als je direct marketing inzet voor je bedrijf, dien je je te houden aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bij het benaderen van nieuwe klanten. Het maakt dan niet uit waar je de gegevens vandaan hebt. Of die nu via KVK, via een commerciële dataleverancier of via scrapen zijn verkregen. In Nederland en Europa hebben we spelregels afgesproken over het direct benaderen van consumenten en bedrijven voor commerciële doeleinden.

Privacywetgeving AVG

De AVG beschermt het gebruik van persoonsgegevens en niet van bedrijfsgegevens. Onder persoonsgegevens valt informatie die tot een persoon te herleiden is. Bedrijven en instanties die gegevens gebruiken van personen dienen zich aan de AVG te houden. Dit geldt ook als je gegevens uit het Handelsregister afneemt die persoonsgegevens betreft. Zo hebben veel zzp’ers een bedrijf aan huis. Dan is het bedrijfsadres waarschijnlijk gelijk aan het woonadres en wordt dat beschouwd als persoonsgegeven. Dat adres mag je dan niet zomaar gebruiken.
Als die persoon een klant is (geweest), dan mag je die wel benaderen voor soortgelijke producten en/of diensten. In alle andere gevallen moet je toestemming hebben gekregen of heb je een andere wettelijke grondslag nodig om dat adres te gebruiken.

Telefonische benadering

Wil je telefonisch marktonderzoek doen? Raadpleeg dan eerst het MOA Onderzoeksfilter. In dit register staan personen die zich hebben afgemeld voor telefonisch marktonderzoek. Het is vanaf 1 juli 2021 niet meer toegestaan om personen te benaderen voor marketingdoeleinden. Vanaf 1 juli 2021 mag je alleen nog maar bellen op het moment dat de natuurlijke persoon vooraf toestemming heeft gegeven (opt-in), of als er sprake is van een klantrelatie.

Post of bezoek aan de deur

Je mag geen commerciële post sturen naar bedrijven die bij KVK hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. Deze ondernemers hebben de Non Mailing Indicator (NMI) geactiveerd. In onze bestanden is daarvoor een apart dataveld NMI opgenomen. Je kunt ook bestanden aanvragen waarbij de bedrijven met een NMI worden uitgesloten. Wij adviseren je om de NMI ook te raadplegen als je adresgegevens van derden (dus niet rechtstreeks KVK) betrekt. Verder moet je in commerciële post duidelijk aangeven hoe betrokkenen zich hiervoor kunnen afmelden. Dezelfde eisen gelden voor verkoop aan de deur.

E-mails en digitale berichten

Het versturen van digitale berichten met een commercieel, ideëel of liefdadigheidsdoel is in Nederland verboden. Het gaat niet alleen om e-mail maar ook om berichten via telefoon (sms of mms), fora en social media zoals Twitter en Facebook. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet. Als je gegevens uit het Handelsregister wilt inzetten voor e-mailmarketing moet je de betrokkenen vooraf om toestemming vragen. Je dient deze toestemming vast te leggen en voor toezichthouders beschikbaar te houden. Dit geldt overigens niet als iemand klant van je bedrijf is (geweest).