KVK Jaarplan 2024

KVK staat voor veilig en verantwoord zakendoen. Onze ambitie is dat Nederland KVK hiervoor onmisbaar vindt. In het jaarplan lees je welke doelen we in 2024 hebben en hoe we die willen bereiken.

KVK registreert ondernemers in het Handelsregister, duidt nieuwe en bestaande wetten en houdt ondernemers op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Voor ondernemers zijn we het eerste loket bij vragen. Met onze informatie en ons advies kunnen ondernemers met vertrouwen zélf beslissingen nemen. Kunnen we een vraag niet beantwoorden? Dan verwijzen we ondernemers warm door naar een partner uit het ecosysteem.

In het jaarplan voor 2024 is onze ambitie vertaald naar concrete doelstellingen. Dit jaar worden in het jaarplan ook een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) benoemd. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgesteld door de Verenigde Naties met de ambitie ze te realiseren in 2030. Het zijn er in totaal 17. KVK draagt bij aan doelstellingen 3,5,8,16 en 17.