Jaarverslag en jaaroverzicht 2021

De coronapandemie trok in 2021 opnieuw diepe sporen in het ondernemerslandschap, maar liet desondanks een stijging zien in het aantal starters. En de roep om meer privacy in het Handelsregister werd weer sterker in 2021. Het KVK-jaarverslag geeft openheid over de inzet van KVK op deze onderwerpen.