Met welke derde partijen worden mijn persoonsgegevens door KVK gedeeld?

Het Handelsregister is een cruciale bron van informatie voor ondernemers. Bijvoorbeeld om te controleren met wie ze zaken doen of om hun klantenbestand actueel te houden. Denk aan banken, verzekeraars, telecom- en energiebedrijven en zakelijke dienstverleners. Ook informatiebrokers die adresbestanden leveren aan derden gebruiken KVK-data als informatiebron.

Alle afnemers dienen zich bij verder gebruik van Handelsregistergegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere wet- en regelgeving te houden. Afnemers zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Wij wijzen afnemers van data hierop via onder meer onze gebruiksvoorwaarden

Overheid

Alle overheden zijn aangesloten op het Handelsregister. Zij zijn verplicht de authentieke gegevens uit het Handelsregister te gebruiken bij de uitvoering van hun publieke taken. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning of het innen van belasting.

LEI-register

LEI staat voor Legal Entity Identifer. Het is een wereldwijd uniek 20-cijferig identificerende code, gebaseerd op ISO-standaard 17442, voor ondernemingen en rechtspersonen die bepaalde financiële producten (aandelen, obligaties of derivaten) bezitten of verhandelen.

Het LEI heeft betrekking op belangrijke referentie-informatie die een duidelijke en unieke identifcatie mogelijk maakt van rechtspersonen die deelnemen aan fnanciële transacties. De LEI-gegevens kunnen worden onderverdeeld in: niveau 1 – wie is wie, en niveau 2 – wie bezit wie. Gegevens van niveau 1 bevatten registratiegegevens van de entiteit, zoals de wettelijke naam, KVK-nummer en het wettelijke en hoofdkantooradres. Niveau 2 bevat informatie over de eigendomsstructuur van een entiteit en beantwoordt dus de vraag wie de eigenaar is van wie. Het doel is om moeder-dochterrelaties in de bedrijfsstructuur te identificeren.

Internationale doorgifte

Je persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken, om te waarborgen dat je gegevens adequaat worden beschermd. Mocht je weten dat je gegevens ergens in het buitenland worden verwerkt, meld het aan KVK.

Open data en het Handelsregister

KVK heeft datasets beschikbaar gesteld als open data voor hergebruik door derden. De open datasets uit het Handelsregister zijn te vinden via het dataportaal van de Rijksoverheid en onze website.

De persoonsgegevens in het Handelsregister kunnen in bepaalde omstandigheden worden afgeschermd.

Voor meer informatie over hoe KVK omgaat met open data, verwijzen we je graag door naar de Themapagina. Daar staat informatie over open data en het Handelsregister.