Over deze Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van KVK, ingeschreven in het Handelsregister bij KVK onder nummer 59581883, inzake de website kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door KVK.

Laatste wijziging in deze verklaring is op 05-01-2024 verricht.

KVK heeft deze privacyverklaring opgesteld op basis van de huidige stand van zaken. Wij monitoren constant relevante wet- en regelgeving, op grond waarvan wij de verklaring aanpassen, indien nodig.