Over deze Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Kamer van Koophandel (hierna KVK), ingeschreven in het Handelsregister bij KVK onder nummer 59581883, inzake de website KVKnl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door KVK door middel van het klantensysteem van KVK en de verwerkingen via onze website KVK.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Laatste wijziging in deze verklaring is op 22-07-2019 verricht.

KVK heeft deze privacyverklaring opgesteld op basis van de huidige stand van zaken. Wij monitoren constant relevante wet- en regelgeving, op grond waarvan wij de verklaring aanpassen, indien nodig.