Persbericht

De data in het Handelsregister zou geen handelsinstrument moeten zijn

De Kamer van Koophandel (KVK) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe een integere omgang met handelsregistergegevens eruitziet, het belang van de samenleving voorop. Op 6 en 8 september 2022 toetsen we tijdens twee interactieve online sessies voor ondernemers en andere belanghebbenden een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst. Weten hoe andere belanghebbenden naar de toekomst van het Handelsregister kijken? Lees het interview met Florian de Jager, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen.

Wat heb je in je hand en hoe symboliseert dat jouw mening m.b.t. het Handelsregister?

“Ik heb een huisje in mijn hand en dat symboliseert de privé-omgeving van degene die in het Handelsregister staat, in het bijzonder de zelfstandige. Het Handelsregister bevat een heleboel informatie die hartstikke nuttig is, dat je kunt uitzoeken met wie je handelt. Maar bij ZZP’ers zie je dat het woon- en het zakelijk adres vaak hetzelfde is. Er zijn een heleboel mensen die dat geen ramp vinden, maar er is ook een groep voor wie dat wel een probleem is. Dat huisje symboliseert dat de privé-omgeving van iemand wordt geraakt. Dat ze jou kunnen vinden en je kinderen, je partner; alles wat je liefhebt.”

Wat is voor jou en jouw organisatie de rol van het Handelsregister?

“We zijn er voor de werknemers en voor de zelfstandigen. Voor de werknemers gebruiken we het Handelsregister om de onderhandelingspositie voor te bereiden. Bij de CAO onderhandeling wil je kunnen zien hoeveel personeel een organisatie in dienst heeft, of er meerdere entiteiten zijn, hoe zit dat bedrijf in elkaar, welke structuur erachter zit. Klopt het dat er ‘geen geld is’ of is dat geld via de ene vennootschap naar de andere vennootschap begeleid? We gebruiken het ook om misstanden aan de kaak te stellen. Als leden zeggen ‘er wordt dit en dit in het bedrijf gedaan’, en dan is het heel plezierig dat je van tevoren al wat onderzoek kunt doen voordat je een bedrijf daarop aanspreekt.”

Hoe gebruiken jullie het HR (praktisch voorbeeld)?

“Intern gebruiken we het Handelsregister, op het moment dat mensen lid worden van FNV Zelfstandigen, om te checken of iemand een onderneming heeft, en wat de werkzaamheden zijn. Dat is nuttige informatie voor onszelf. We kijken ook hoeveel mensen er in een bepaalde sector werken, de kunstsector bijvoorbeeld, en hoeveel mensen er werken in de bouw. Om te weten hoeveel mensen uit welke branches we vertegenwoordigen.”

Wat is het belang van het Handelregister voor ondernemend Nederland?

“Transparantie, dat je kunt zien met wie je zaken doet. Dat je kunt achterhalen, als je met BV X en met meneer of mevrouw X zaken gaat doen, of dat ook écht het geval is. Zeker als het om een grote organisatie gaat, is het raadzaam om te kijken of iemand de club wel mag vertegenwoordigen. En of iemand tekeningsbevoegd is. En daarnaast wil je weten wie er schuilgaat achter een organisatie en waar eventuele gelden heenlopen. Als dat register er niet is, betekent het dat je iemand op zijn blauwe ogen moet geloven.”

Jouw mening. Kies één van de twee en licht toe: Maximale transparantie of maximale afscherming?

“Ik ga dan tóch voor maximale transparantie, omdat het voor onderhandelingen belangrijk is om misstanden aan de kaak te stellen. Maar dan maak ik wel gelijk een haakje. Je moet kijken of het wenselijk is om bepaalde informatie openbaar te maken. Voor een heel groot deel van de ZZP’ers gaat het goed, die vinden het geen probleem dat gegevens openbaar zijn. Maar er zijn een aantal ZZP’ers die het wel vervelend vinden omdat hun woon- en zakelijk adres gelijk is. Mensen in het onderwijs en mensen in de zorg worden steeds vaker lastig gevallen. En misschien minder in het oog springend geldt dat ook voor de groep sekswerkers. Het gaat erom de privésfeer te beschermen. Daar waar het passend is, moet je bescherming bieden.”

Wat zou jij graag anders zien/ wat is jouw visie op de toekomst/ jouw persoonlijke datavisie?

“De transparantie waarborgen. Wat ik zelf gek vind is dat gegevens in bulk worden verkocht. Wat mij betreft zouden de gegevens in het Handelsregister gratis moeten zijn, voor iedereen toegankelijk. Ik wil niet zeggen dat álle informatie beschikbaar moet zijn. Maar er is low-key informatie die je, op het moment dat je 2,50 euro betaalt, wel kunt krijgen. Zonder te betalen niet. Die 2,50 euro is niet bedoelt om de groep te beschermen want daarvoor is het weer te weinig. Deze data zouden geen handelsinstrument moeten zijn.”

Over FNV Zelfstandigen

Florian is anderhalf jaar als beleidsadviseur in dienst van FNV Zelfstandigen dat nu 23 jaar bestaat. Florian: “Alles wat te maken heeft met ZZP’ers en het reilen en zeilen van zijn onderneming, daar houden we ons mee bezig. We proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dat gaat om collectieve belangenbehartiging - van het pensioendossier, de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot Europese wet en regelgeving. Individuele belangenbehartiging gaat over praktische zaken zoals wanneer een ZZP’er niet betaald krijgt van zijn klant. Dan kan FNV Zelfstandigen helpen.”

persbericht Handelsregister van de toekomst? Denk ook mee!