Data Handelsregister

Eerste fase open consultatie EZK en KVK over het gebruik van data in het Handelsregister afgerond

De eerste fase van de open consultatie van EZK en KVK over het gebruik van data in het Handelsregister is afgerond. Dit heeft ruim 1400 reacties opgeleverd, een significant aantal voor een internetconsultatie. Met het sorteren en samenvatten van deze reacties is de eerste fase van de open consultatie van EZK en KVK over het gebruik van data in het Handelsregister (HR) ten einde. Ondernemers en andere belanghebbenden konden meedenken over hoe de data uit het HR integer gebruikt kan worden. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht gevraagd om in te gaan op de juiste balans tussen openbaarheid en privacy.

Alle reacties die die zijn achtergelaten op www.internetconsultatie.nl en in de online tool zijn inmiddels verwerkt in een verslag. Dat betekent dat ze op thema zijn opgesplitst en op deze manier in een overzichtelijk totaalpakket zijn gesorteerd en samengevat. Het resultaat van deze eerste ronde vindt u in het verslag en het samenvattende verslag. Alle oorspronkelijke reacties blijven zichtbaar via de consultatiewebsite en -tool.

Hoe verder?

Alle ontvangen input wordt bestudeerd door EZK en KVK. Het is de bedoeling dat op deze basis na de zomer kansrijke oplossingsrichtingen worden geïdentificeerd. Deze zullen in een brief aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, om hen zo op de hoogte te stellen van de ontvangen input. Daarmee start ook de tweede fase van de open consultatie, waarin stakeholders waar nodig opnieuw worden betrokken bij het verder uitwerken van die oplossingsrichtingen.