Persbericht

Helft ondernemers heeft of had mantelzorgtaken

meer vrouwen dan mannen

Bijna de helft van de ondernemers heeft of had mantelzorgtaken naast de werkzaamheden voor hun eigen bedrijf. Het gaat om 3 op de 5 vrouwelijke ondernemers (59%), terwijl het mannelijk deel van ondernemend Nederland blijft steken op 2 op de 5, nog altijd 39%. Dit blijkt uit onderzoek van KVK onder bijna 900 ondernemers.

Stress

Van de ondernemers ervaart 55% dat een groter deel van mantelzorgtaken bij hen terechtkomt vanwege hun flexibiliteit in werkuren. Bijna de helft (46%) geeft aan dat mantelzorgtaken goed te combineren zijn met een eigen bedrijf, maar daar tegenover staat een groep van ruim 1 op 3 ondernemers die aangeeft stress te ervaren (35%) of minder energie over te houden voor het bedrijf (39%). Een even grote groep (39%) heeft minder bedrijfsinkomsten en 31% is tijdelijk of structureel minder gaan werken. 

Mantelzorgende ondernemers besteden hieraan gemiddeld 10 uur per week. De meesten, bijna twee derde (60%) zorgen tussen 1 en 10 uur per week, daarnaast is er een aantal uitschieters naar boven.  

Stefaan Swaak is gecertificeerd mantelzorgmakelaar en ziet dat ondernemers steeds meer onder ogen zien wat de invloed van het geven van mantelzorg is op de onderneming: “Het oppakken van mantelzorgtaken begint vrijwel altijd als een vanzelfsprekendheid: ‘Dat doe je toch gewoon!’ Maar in de loop van de tijd worden mantelzorgtaken vaak omvangrijker. Dan komt het besef dat het niet zo vanzelfsprekend is om ´alle ballen in de lucht te houden´ en daarnaast ook goed voor de eigen onderneming te zorgen. Ik zie bij ondernemers de laatste jaren een groeiend besef dat het verrichten van mantelzorgtaken serieus veel tijd kost. Die tijd kan niet worden besteed aan het eigen bedrijf.”
 

Zzp versus mkb

Er is een significant verschil in het percentage zzp’ers dat op dit moment mantelzorgtaken heeft (26%) vergeleken met mkb’ers (19%). 

Veruit de meeste ondernemers (70%) vervullen de zorg langer dan 1 jaar. Een kwart (24%) doet dat tussen 2 en 5 jaar en een derde (32%) zelfs langer dan 5 jaar.

“Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, primair natuurlijk de vergrijzing, zal er, om onze zorg in stand te kunnen houden, steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers”, stelt Swaak. “Mantelzorg is een zeer actueel onderwerp, we moeten het echt zelf gaan doen, we hebben hier een maatschappelijk issue te pakken voor de komende jaren, decennia zelfs. Vrijwel iedereen krijgt op een bepaald moment te maken met mantelzorg, zzp´ers en mkb´ers niet uitgezonderd. Het is straks onderdeel van ons dagelijkse leven - ook voor ondernemers!”
 

Donkere dagen

Ook ziet Swaak een ‘seizoenseffect’ in het beroep op mantelzorg: “In de zomer is het mooi weer, warm en licht. Als de zon schijnt is alles wat gemakkelijker en dan gaat het vaak allemaal nog wel. Vanaf oktober, als het donkerder wordt, gaan mensen nadenken over de situatie waar ze zich in bevinden en realiseren ze zich dat ze misschien toch wat meer ondersteuning nodig hebben.”