Persbericht

“Hoe beter de data in het Handelsregister, hoe beter de kwaliteit van de pensioenadministratie”

De Kamer van Koophandel (KVK) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe een integere omgang met handelsregistergegevens eruitziet, het belang van de samenleving voorop. Op 6 en 8 september 2022 toetsen we tijdens twee interactieve online sessies voor ondernemers en andere belanghebbenden een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst. Weten hoe andere belanghebbenden naar de toekomst van het Handelsregister kijken? Lees het interview met Edith Maat, directeur van de Pensioenfederatie.

Wat heb je in je hand en hoe symboliseert dat jouw mening m.b.t. het Handelsregister?

“Ik heb een sleutel en een medaille vast. De sleutel staat voor toegang. De Nederlandse pensioenfondsen halen gegevens van werkgevers op uit het Handelsregister. Werkgevers zijn indirect aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, die onder de verplichtstelling pensioenfonds vallen. Daarnaast wil een pensioenfonds graag weten welke werkgevers moeten worden aangesloten bij het eigen fonds. Het gaat dan om de sectorcodes. Die eerste check doen ze in het Handelsregister. Die gegevens worden gevalideerd door ze te toetsen aan de gegevens van het UWV. Dat is een dubbele slag. Het mooiste zou zijn als gegevens uit het Handelsregister authentieke gegevens zijn. Dat betekent dat gegevens via meerdere wegen gecontroleerd zijn en niet meer getoetst hoeven te worden. Gegevens die authentiek zijn, dát symboliseert die medaille.”

Wat is voor jou en jouw organisatie de rol van het Handelsregister?

“De Pensioenfederatie is puur een belangenbehartiger van alle 164 pensioenfondsen in Nederland, waarvan er een stuk of zestig bedrijfstakpensioenfonds. Die pensioenfondsen beslaan zo’n 80% van de werknemers en hebben met de verplichtstellingregel te maken. Dat betekent dat een werkgever voor zijn werknemers verplicht een pensioenregeling heeft bij een bepaald pensioenfonds. De andere zijn ondernemerspensioenfondsen of beroepspensioenfondsen, zoals huisartsen. Om het juiste pensioenfonds van een onderneming te achterhalen, zoekt het pensioenfonds dus op sectorcodes die in het Handelsregister staan. Hoe beter de data in het Handelsregister, hoe beter de kwaliteit van de pensioenadministratie.”

Hoe gebruiken jullie het HR (praktisch voorbeeld)?

“Om te weten welke werkgever aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds, moet je de gegevens van het Handelsregister gebruiken. En je gebruikt het register dus om te kijken hoe ’t zit met het personeel van die ondernemer. Het punt is dat als een bedrijf niet is aangesloten bij dat pensioenfonds, zijn werknemers tóch recht hebben op dat pensioen. Het pensioen wordt in dat geval opgebracht door álle deelnemers in dat pensioenfonds. Als pensioenfonds wil je dan natuurlijk wel de premie ophalen bij de werkgever. Dus hoe eerder je zo’n ondernemer in beeld hebt en kunt helpen, hoe beter dat ook voor die ondernemer is. Want je wilt als ondernemer niet opeens een enorme rekening krijgen omdat je vergeten bent medewerkers aan te melden bij een pensioenfonds.”

Wat is het belang van het Handelsregister voor ondernemend Nederland?

“Enorm belangrijk. Ondernemend Nederland heeft personeel waarvoor pensioen wordt opgebouwd en door goed gegevens tussen organisaties met elkaar uit te wisselen, kun je ondernemers ook echt van dienst zijn. Op tijd informatie verstrekken, op tijd aanhaken zodat ze weten welke verantwoordelijkheden ze hebben en voorkomen dat er ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld premies die niet aan pensioenfondsen worden afgedragen. Door automatische gegevensuitwisseling kun je ondernemers veel beter van dienst zijn.”

Jouw mening. Kies één van de twee en licht toe: Maximale transparantie of maximale afscherming?

“Wij neigen natuurlijk veel meer naar maximale transparantie. Juist omdat die gegevensuitwisseling ook nodig is om dat pensioen goed te regelen. En om de onderneming goed van dienst te kunnen zijn, moet je weten hoe die onderneming eruit ziet.”

Wat zou jij graag anders zien/ wat is jouw visie op de toekomst/ jouw persoonlijke datavisie?

“De KVK zou nóg meer toegevoegde waarde kunnen leveren door te zorgen dat gegevens aan kwaliteit winnen en dat je erop mag vertrouwen dat die gegevens júist zijn. Zo’n gegeven is bijvoorbeeld de SBI code; een aanduiding van een sector. Dat gegeven wordt meer waard als het zeker is dat het gegeven klopt, als het op meerdere plekken gecontroleerd is en dus authentiek is.
Een verbetering die we graag anders zouden zien in het Handelsregister is dat ook de RSIN als zoeksleutel kan worden gebruikt (RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Voor eenmanszaken zou ook zo’n RSIN nummer moeten komen, zodat je op basis daarvan kunt controleren of eenmanszaken er personeel bij hebben gekregen. Maar dan wel zónder dat het BSN nummer erin verwerkt zit; je moet alleen aanleveren wat strikt noodzakelijk is, het hoeft niet allemaal gedeeld te worden!”

Over de Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 164 pensioenfondsen de belangen van 5,9 miljoen deelnemers, 3,6 miljoen gepensioneerden, 9,7 miljoen gewezen deelnemers. Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 1.700 miljard euro.

persbericht Handelsregister van de toekomst? Denk ook mee!