Conjunctuurenquête

Hybride werken: veel bedrijven in de Randstad zijn om

Bedrijven moeten nog steeds erg wennen aan hybride werken maar het merendeel is om, vooral in de Randstad. Bijna de helft (47%) denkt dat hybride werken een blijvend fenomeen is. Dit gaat met name over de grotere bedrijven (vanaf 50 werkzame personen). Relatief veel bedrijven in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland denken dat hybride werken blijvend is. Dit in tegenstelling tot Drenthe, Zeeland en Friesland. Dit meldt KVK op basis van de zojuist verschenen Conjunctuurenquête Nederland.

Sectoren hybride werken

Hybride werken, een combinatie van thuiswerken, op kantoor of elders, is niet voor alle bedrijven een optie. Veel bedrijven in de horeca, landbouw, vervoer/opslag en overige dienstverlening kunnen alleen op locatie werken. Dat geldt ook voor relatief veel kleinere bedrijven. Bij bijna de helft (45%) van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen is hybride werken geen optie. Hetzelfde geldt voor een derde (34%) van de bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen.

Stimuleren

Een fors aantal van de ondervraagde bedrijven (47%) denkt dat hybride werken blijvend is. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in Informatie en communicatie (83%), Specialistische zakelijke diensten (72%), en Verhuur en handel in onroerend goed (70%). In het onderzoek is ook aan de bedrijven gevraagd of ze hybride werken zullen gaan stimuleren. Een derde (31%) van de ondervraagde bedrijven heeft hierop positief geantwoord. Dit betreft dan vooral de grotere bedrijven (45% van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen ). Relatief weinig kleinere bedrijven zeggen het hybride werken te gaan stimuleren (19% van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen).

Ruim een kwart (27%) van de bedrijven geeft aan hybride werken niet te gaan stimuleren. Dit komt relatief vaak voor in de sectoren Delfstoffenwinning, Cultuur/Sport/Recreatie, Bouwnijverheid en Industrie.

Noot

De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn in oktober 2021 verzameld door middel van een steekproef onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen.

Meer informatie over Hybride werken.