Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag 2022: aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt verder

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland stijgt fors, van 441.734 in 2013 tot 715.383 in 2022, een toename van 62%. Het aandeel vrouwen op het totaal aantal ondernemers stijgt veel minder hard, van 51 vrouwen op 100 mannen in 2013 (34%) tot 59 op 100 in 2022 (37%). Dit blijkt uit cijfers van KVK.

Dr. Josette Dijkhuizen, gespecialiseerd in ondernemersvraagstukken, laat op Internationale Vrouwendag 2022 haar licht schijnen op vrouwelijk ondernemerschap: ‘Het verschil met mannen is kleiner geworden en het aandeel vrouwen in topfuncties is langzaam gestegen, blijkt uit de laatste Emancipatiemonitor uit 2020. Aan de andere kant, het verschil in uurloon van vrouwen en mannen is gelijk gebleven en nog steeds nemen vrouwen het leeuwendeel van de (mantel)zorgtaken op zich. Er is dus echt nog werk aan de winkel als we streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen.’

Overigens wordt de veronderstelling dat vrouwen meer parttime gaan ondernemen als ze kinderen krijgen, niet bevestigd door de KVK-data. Er zijn over de gehele linie wel meer vrouwen dan mannen die parttime ondernemen (het percentage vrouwelijke parttime ondernemers is ruwweg 10% hoger), maar er is geen duidelijke stijging te zien vanaf 30 jaar.

De KVK-cijfers onderschrijven ook niet de conclusie uit een recent ABN AMRO-onderzoek dat vrouwen vaker en sneller stoppen met hun onderneming dan mannen. De verhouding stoppers per 100 starters tussen mannen en vrouwen geeft door de tijd heen een vrijwel identiek beeld te zien. Gemiddeld stoppen zelfs iets meer mannen dan vrouwen.