Persbericht

KVK: Gebrek aan tijd en kennis remt online ondernemen

Gebrek aan tijd en kennis, en onduidelijkheid over de opbrengsten, remmen ondernemers in de stap naar online marketing en verkoop. Dit blijkt uit het KVK-onderzoek ‘Digitalisering: Wie pakt de kansen?’

Het representatieve onderzoek onder 956 ondernemers bevestigt dat vrijwel alle ondernemers bezig zijn met digitaliseren. Zelfs degenen die er weinig affiniteit mee hebben, ondernemen basisactiviteiten: tussen de 73 en 80% heeft een een google-vermelding, een website, digitale financiële administratie en/of maakt backups. Twee derde van de ondernemers neemt maatregelen tegen cybercrime.

Plan van aanpak

Hoe ondernemers verder met digitalisering omgaan, verschilt sterk. Twee op de vijf geeft aan dat digitaliseren een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie is, en 27% heeft een duidelijk plan van aanpak. Bij het merendeel gebeurt het meer ad hoc, afhankelijk van beschikbare tijd en middelen.

Over het algemeen geldt dat hoe meer werkzame personen een bedrijf heeft, hoe verder gevorderd het is in digitalisering. Eén op zes ondernemers wil wel aan de slag met online marketing en online verkoop, maar geeft aan daarvoor de kennis te missen.

Bedrijven met 10 of meer werkzame personen werken relatief vaak met een softwareleverancier (50%). Ondernemingen met één werkzame persoon zoeken vaker kennis op internet (43%), maar weten algemene instanties, zoals KVK (8%), gemeente (2%) of overheid (3%) nog niet goed te vinden voor advies bij online marketing en verkoop. Een verdere belemmerende factor is budget. Wanneer voor ondernemers vooraf beter duidelijk is wat de investering oplevert, zal het makkelijker zijn hier budget voor vrij te maken.

Slimme stap

KVK werkt samen met partners als MKB Nederland, het Ministerie van EZK en brancheverenigingen als INRetail om ondernemers te stimuleren bij digitalisering. Dit doet KVK door de ondernemer inzicht te geven in zijn positie en advies te geven over een slimme volgende stap zodat de investeringsbereid toeneemt.

KVK en digitalisering

Ondernemers met vragen over de mogelijkheden van digitaliseren en hoe je ermee aan de slag kunt, kunnen bij KVK terecht voor informatie en advies. Op kvk.nl staat onder andere welke ICT-middelen de ondernemer kan inzetten voor het bedrijf en hoe hij of zij daarmee slimmer kan ondernemen. Ook zijn er inspirerende voorbeelden van ondernemers met een succesvolle digitaliseringstrategie. En uiteraard is het altijd mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerd KVK-adviseur.

KVK Onderzoeksrapport Digitalisering: "Wie pakt de kansen?"