Databankenrecht

KVK in hoger beroep in zaak Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI)

De Kamer van Koophandel (KVK) gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak die de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) aanspande. De rechtbank bepaalde op 22 december 2021 dat het KVK niet is toegestaan om, op basis van een databankenrecht, voorwaarden te verbinden aan het gebruik van Handelsregistergegevens.

Doel van de in te stellen KVK voorwaarden is om de privacy van ondernemers beter te beschermen. KVK wil de voorwaarde invoeren dat Handelsregistergegevens door derden niet doorzoekbaar mogen worden gemaakt op natuurlijk persoon. Ook wil KVK met de voorwaarden de rechtszekerheidsfunctie van het Handelsregister waarborgen door te voorkomen dat mogelijk verouderde en daarmee onjuiste KVK informatieproducten in omloop raken.

Naast een aantal beperkingen, geven de gebruiksvoorwaarden voor afnemers voldoende ruimte om eigen informatieproducten met registergegevens te maken. De privacy van miljoenen ingeschrevenen in het Handelsregister is zeer belangrijk. We zullen ons daarom ook blijven inzetten voor een situatie, waarin KVK dé bron is voor rechtszekerheid met respect voor privacy van de ondernemer.