Persbericht

KVK Jaarverslag 2020: "Met veerkracht door de crisis heen"

Het jaar 2020 werd voor ondernemend Nederland, en dus ook voor KVK, gedomineerd door corona. Brexit was, met grote afstand, het tweede belangrijke onderwerp. Daarover werd in 2020 – op het allerlaatst mogelijke moment – een akkoord bereikt dat ook van belang is voor ondernemers in Nederland.

Coronacrisis

KVK heeft met het Coronaloket snel ingespeeld op de informatiebehoefte over corona bij ondernemers. Het loket wordt breed gewaardeerd en veel geraadpleegd. In totaal heeft het KVK Adviesteam in 2020 bijna 84.000 vragen beantwoord. Het totaal aantal sessies op de coronapagina’s op KVK.nl bedroeg ruim 5.6 miljoen.

De pandemie heeft thuiswerken onontkoombaar op de agenda gezet. Uit onderzoek van KVK blijkt dat bijna een vijfde van de ondernemers verwacht meer te gaan thuiswerken dan vóór de coronacrisis.

Ook KVK paste de werkwijze aan de nieuwe realiteit aan. Het Handelsregister dat KVK beheert is onderdeel van de vitale infrastructuur. Vanaf begin maart was de uitdaging het werk zoveel mogelijk door te laten gaan en de kantoren open te houden. Het Crisis Management Team (CMT) vervulde hierin een hoofdrol.

De informatievoorziening aan ondernemers kreeg nieuwe vormen. Veel fysieke events die op de agenda stonden, zoals de KVK Innovatie Top 100 en de KVK Impact Award, zijn omgezet naar een online versie. Zo konden we ondernemers blijven inspireren en adviseren. In november hielden we de KVK Live Adviesdagen, met ruim 9.000 online inschrijvingen. Bij het Handelsregister kwam het accent nog meer te liggen op onze digitale services zoals de applicatie Online muteren.

Brexit

Vlak voor de kerst maakten de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) bekend dat ze een overeenkomst hebben bereikt over hun toekomstige handelsrelatie. Ondernemers konden zich dit jaar zowel tot het Brexitloket als het KVK Adviesteam wenden met vragen over de handel met het VK en de ontwikkelingen rondom Brexit.

Raad van Bestuur

Claudia Zuiderwijk heeft in bijna acht jaar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van KVK een robuuste organisatie neergezet die voorbereid is op de toekomst. Zij is per 1 oktober opgevolgd door interim-voorzitter Susi Zijderveld. Op 1 april 2021 heeft zij op haar beurt het stokje overgedragen aan Greet Prins.

Interne organisatie

KVK bouwt verder aan het wendbaar maken van de organisatie en wil op die manier meer klantwaarde creëren. De voorgenomen agile transformatie is een logische stap op weg naar de KVK’24-doelstelling: digitaliseren en werken in een hogere versnelling.

UBO-register

KVK is in Nederland uitvoerder van het UBO-register. Dit register komt voort uit Europese wetgeving en zorgt voor transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Daarmee helpt dit register bij het voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het register ging - na een jarenlange voorbereiding - live op zondag 27 september 2020. Vanaf de start zijn in 2020 58.491 ondernemingen ingeschreven.

Cijfers

Het bezoek aan websites, portals en webinars van KVK steeg van 31,8 miljoen (2019) naar 41,8 miljoen in 2020. Deze stijging is voor het grootste deel terug te voeren op informatie over coronamaatregelen en -regelingen die KVK aanbiedt. Het in maart in het leven geroepen KVK Coronaloket zorgde voor een flinke stijging in het aantal adviesgesprekken, dat steeg van ruim 43.000 (2019) naar bijna 123.000 gesprekken over alle thema's. Op 31 december 2020 telde het Handelsregister 3.128.780 inschrijvingen, een stijging met ruim 100.000 ten opzichte van 2019.

Eind 2020 had KVK 1.862 medewerkers, een stijging van 119 ten opzichte van 2019. In totaal zijn in 2020 373 nieuwe mensen gestart binnen KVK.

Financieel resultaat

KVK sluit 2020 af met een nettoresultaat van € 4,5 miljoen positief. Dit is uit te splitsen naar € 2,6 miljoen positief regulier resultaat en € 1,9 miljoen positief transitieresultaat.

De reguliere opbrengsten zijn min of meer in lijn met de begroting. Door corona blijven wel de inschrijfvergoedingen en exportdocumenten iets achter. Ook heeft KVK extra capaciteit ingezet in de Frontoffice, Backoffice en het Servicecenter om alle vragen van ondernemers goed te kunnen beantwoorden en benodigde wijzigingen door te voeren. Daarnaast zijn bedrijfskosten anders uitgevallen omdat er online alternatieven zijn bedacht voor fysieke evenementen. Doordat het UBO-register later ‘live’ is gegaan, heeft KVK in 2020 minder kosten gemaakt voor de vulling van dit nieuwe register.

Jaarverslag 2020