Privéadressen

KVK treft maatregelen na onbevoegde opvraging privéadressen

KVK heeft onlangs vastgesteld dat een voormalig advocaat, bij het opvragen van informatie uit het Handelsregister, ten onrechte gebruik heeft gemaakt van een autorisatie waarmee niet-openbare privéadressen meegeleverd worden. Dergelijke adressen mogen alleen met deze autorisatie worden ingezien door een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur.

De  betreffende voormalig advocaat heeft zichzelf laten schrappen van het tableau (advocatenregister) en was daarom niet meer bevoegd om handelsregisterproducten met daarin deze adressen op te vragen. Autorisatiehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het laten intrekken van autorisaties.

Wij betreuren ten zeerste dat de eerder benoemde opvragingen toch hebben plaatsgevonden en hebben actie ondernomen. Wij hebben contact opgenomen met de oud-advocaat en hij heeft schriftelijk aan ons verklaard dat hij de niet-openbare gegevens heeft vernietigd. We hebben alle betrokkenen met een brief geïnformeerd over de onbevoegde opvraging. Vanzelfsprekend hebben wij ervoor gezorgd dat de voormalig advocaat geen toegang meer heeft tot informatie bedoeld voor advocaten. En tot slot heeft KVK melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten hebben wij geconstateerd dat er meer voormalig advocaten zijn die nog geautoriseerd waren om niet-openbare gegevens in te zien. Wij hebben deze 164 autorisaties ingetrokken. We hebben vastgesteld dat 92 van die autorisaties nog zijn gebruikt om gegevens op te vragen. We onderzoeken of daar een risico in zit voor betrokkenen en ondernemen vervolgens eventuele vervolgstappen.

We nemen nu versneld de volgende aanvullende maatregelen: wij verifiëren ook de autorisaties van de andere bevoegde beroepsgroepen (zoals notarissen en deurwaarders) en de autorisaties van alle bevoegde beroepsgroepen zullen voortaan periodiek worden gecontroleerd.