Persbericht

KVK Trendrapport april: afname faillissementen wel opnieuw meer stoppers en minder starters

Het aantal starters in april 2022 is, evenals in maart, lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 19.973 starters is de afname 3%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over april 2022. Het aantal stoppers is met 12.109 juist 27% hoger dan in april vorig jaar. Ook in maart 2022 steeg het aantal stoppers al, in vergelijking met 2021.

Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 mei 2022 is desondanks verder gestegen naar 2.234.778, een toename van 5,4% vergeleken met een jaar geleden.

Het aantal faillissementen is in april gedaald. Met 94 faillissementen was dit aantal sinds januari 2020 in een maand zelfs nog nooit zo laag.

KVK heeft prof. dr. Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers (Tilburg University), gevraagd de cijfers uit het Trendrapport te duiden. Dijkhuizen: ‘Na de pandemie kan het niet anders dan dat het aantal stoppers zou stijgen. Dat het aantal faillissementen in tegenstelling tot de verwachting weer is gedaald, zou wel eens te maken kunnen hebben met het inzicht van ondernemers. Ze willen mogelijk een faillissement voorkomen door uit zichzelf te stoppen en het niet te laten aankomen op een faillissement.’

Toename percentage starters Horeca en Cultuur, sport en recreatie

In de zwaar door de coronacrisis getroffen sectoren Horeca en Cultuur, sport en recreatie, zien we een sterk vergelijkbare ontwikkeling. Beide sectoren hebben in april 2022 25% méér starters dan in dezelfde maand vorig jaar.

In de voorgaande twee maanden liep het absolute aantal starters in beide sectoren sterk op. In april bleven de aantallen min of meer op hetzelfde niveau en stegen niet verder. In de sector Horeca blijft het aantal starters met 935 vrijwel gelijk aan dat in maart. In de sector Cultuur, sport en recreatie daalt het aantal starters van de piek in maart (1.140) naar ruim 1.000 in april.

Dijkhuizen: ‘Ondernemers zien hun kans schoon om in deze sectoren te kunnen profiteren van het opengaan van de sector voor het publiek. Daarbij is er het vertrouwen dat de pandemie nu toch echt voorbij is. Waarschijnlijk is dat wat we terug zien in de cijfers.’ In de horeca blijkt de toename van de starters vrijwel volledig voor rekening te komen van de eventcateraars. Hieronder vallen onder andere de zelfstandige koks en barista’s. Binnen de sector Cultuur, sport en recreatie vallen de starters voor ruim 80% binnen het onderdeel kunst (Cultuur).

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand april vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven, april 2022