Persbericht

KVK Trendrapport augustus: afname starters, vooral in landbouw en groothandel

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, in totaal 17.258. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over augustus 2021. De zomer is altijd een luwe periode, maar ook vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er een afname van 5%.

In juni en juli noteerde KVK maandelijks nog meer dan 20.000 starters. Anderzijds was ook het aantal stoppers in augustus erg laag, namelijk 7.996. In juni en juli lag het aantal stoppers nog rond de 9.000, deze cijfers zijn in lijn met die van vorig jaar. Het aantal faillissementen is onveranderd laag, ditmaal betrof het 99 bedrijven, een daling van 29% ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven per 1 september 2021 is 2.164.181, een netto stijging van 9.219 ten opzichte van augustus 2021.

KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. “Het aanhoudende lage aantal faillissementen en stoppers kan verklaard worden vanuit de nog steeds geldende steunmaatregelen vanuit de overheid", stelt Knoben. "Als die, zoals gepland, per 1 oktober 2021 worden stopgezet is de verwachting dat er weer meer bedrijven zullen (moeten) stoppen. Het lage aantal starters is, naast het seizoenseffect, ook te verklaren vanuit de aantrekkende arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures en in diverse sectoren stijgen de lonen. In loondienst gaan wordt daarmee een aantrekkelijk alternatief voor het starten van een bedrijf.”

Dynamiek bij dienstverleners landbouw

Opvallende sectoren zijn ditmaal de landbouw en de groothandel. Het aantal starters in de land- en tuinbouw nam af met 14% ten opzichte van augustus 2020. Het gaat om 35 starters minder. De dynamiek in deze sector zit overigens vooral in de dienstverlenende bedrijven voor de akker- en/of tuinbouw. De dynamiek bij de landbouw- en veeteeltbedrijven zelf is laag. Knoben: “Het gaat om relatief kleine aantallen, maar mogelijk speelt de grote onzekerheid rondom de toekomst van de agrarische sector in Nederland een rol. Deze onzekerheid kan nieuwe bedrijven afschrikken.”

Groothandel

In de sector groothandel nam het aantal starters af met 25% ten opzichte van augustus vorig jaar. Het gaat om 146 minder starters. De afname is vooral fors bij de groothandels in non-food consumentenartikelen. Knoben: “Het starten van een bedrijf in deze sector is momenteel relatief lastig", zegt Knoben. "Door productie- en leveringsproblemen is het moeilijk om aan voorraad te komen die (nieuwe) groothandels nodig hebben. Diverse subsectoren worden bijvoorbeeld geraakt door een tekort aan computerchips en andere corona-gerelateerde problemen in wereldwijde supplychains.”

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van 12 maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand augustus vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.