Persbericht

KVK Trendrapport juli: veel starters in bouw en horeca

In juli is het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven met slechts 1% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Dit betekent een voorlopig einde aan een reeks stijgingen over de voorgaande vier maanden. Deze relatieve stijgingen in 2021 hangen voor een groot deel samen met een lager aantal starters gedurende de eerste coronacrisis, in dezelfde maanden een jaar eerder. De trend van een verhoogd aantal starters ten opzichte van het voorgaande jaar liep vanaf maart 2021. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juli 2021. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven per 1 augustus 2021 is 2.154.962. Er zijn per saldo in de afgelopen maand 11.143 bedrijven bij gekomen.

Veel starters in de bouw; ook stijging in de horeca

Het aantal starters in de sector Bouw is gegroeid met bijna een vijfde (18%) ten opzichte van juli 2020. Ook in de horeca neemt het aantal starters toe, met 13% ten opzichte van juli 2020. Vooral de stijging bij kantines en catering is opvallend, daar is de stijging maar liefst 46% (438 nieuwe registraties in het Handelsregister, in juli 2020 waren dat er 300).

Faillissementen blijven laag

Het aantal faillissementen is onveranderd laag. De reeks over de afgelopen drie maanden, vergeleken met telkens dezelfde maand in 2020, is -41% (mei), -34% (juni) en -44 % (juli). Vermoedelijk spelen hier nog steeds de coronamaatregelen een rol van betekenis.

Regionale trends

De sterkste toename van het aantal starters vinden we in juli vooral in een paar niet-stedelijke regio’s, namelijk Noord-Drenthe, Zuidoost Friesland, de Gooi- en Vechtstreek, het zuidoosten van Zuid-Holland, en de Veluwe. De sterkste afname van het aantal starters vinden we vooral langs de oostelijke landsgrens, met uitzondering van Twente. Ook in de regio IJmond is er een sterke afname.

In vrijwel alle regio’s neemt het aantal stoppers af. De sterkste afname zien we in Zuidwest Gelderland en in de regio Haarlem. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen nam het aantal stoppers toe, maar daar gaat het om een relatief klein aantal (40 in juli 2020, 51 in juli 2021).

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juli vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.