Persbericht

KVK Trendrapport juni: gezondheidszorg in de lift, opnieuw veel minder starters in detailhandel

Opvallend grote stijging aantal starters in gezondheidszorg

Over de hele linie was het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven in juni significant hoger dan in dezelfde maand in 2020, namelijk 9%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juni 2021.

Over de hele linie was het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven in juni significant hoger dan in dezelfde maand in 2020, namelijk 9%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juni 2021. De trend van een verhoogd aantal starters ten opzichte van de voorgaande jaren is er al vanaf maart 2021. Het aantal starters komt hiermee weer op pre-corona niveau. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven per 1 juli 2021 is 2.143.819.

Sector gezondheid: veel meer starters

Opvallende stijgingen van het aantal starters zijn er in de sector gezondheid. Daar gaat het om in totaal 2.215 starters in juni 2021. Dat waren er in dezelfde maand een jaar eerder 1.536. In juni startten veel paramedische praktijken (bijvoorbeeld fysiotherapie-praktijken) en zijn er veel zzp’ers gestart binnen de thuiszorg. In beide branches was er een toename van rond de 50% ten opzichte van juni 2020 (paramedische praktijken: 1.094 in juni 2021 tegen 735 in juni 2020; thuiszorg, met name zzp’ers: 463 in juni 2021, 301 in juni 2020).

KVK heeft prof. dr. Erik Stam, Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Stam: ‘Met weer een substantiële stijging in het aantal starters wordt bevestigd dat er volop kansen voor zelfstandig ondernemerschap zijn in de Nederlandse economie. In de thuiszorg zien we een inhaalslag van het aantal starters na een coronadip in 2020, terwijl het aantal nieuwe paramedische praktijken enorm doorgroeit.’

Einde aan stijging aantal webshops

De forse stijging van het aantal webshops tijdens de coronacrisis lijkt definitief ten einde. Deze trend signaleerde KVK al in het Trendrapport over mei 2021 en lijkt zich nu verder te bestendigen. Het aantal startende webshops was in juni 36% lager dan in dezelfde maand in 2020 (juni 2021: 2.004 tegenover juni 2020: 3.125). In de detailhandel als geheel waren er de afgelopen maand 30% minder starters: 2.775 in juni 2021 tegenover 3.937 een jaar eerder. Het betreft hierbij dus voornamelijk webshops, maar ook de overige detailhandel kende een afname in het aantal starters van 5% (juni 2021: 771, juni 2020: 812).

Erik Stam: ‘Door de lockdowns is de digitale transformatie van de economie versneld. Dit zagen we bijvoorbeeld in de groei van het aantal nieuwe webshops in het afgelopen jaar. Met het versoepelen van de maatregelen wordt fysiek winkelen meer mogelijk, en zien we het aantal nieuwe webshops afnemen. Toch blijft het aantal startende webshops hoger dan voor corona. Opvallend is dat de detailhandel over de gehele linie minder starters heeft, inclusief fysieke winkels. Het lijkt er op dat er minder nieuwe bedrijven terugkeren in de winkelstraten.’

Afname in Limburg

In alle provincies in Nederland is een toename van het aantal starters te zien. Limburg vormt hierop een uitzondering, daar is er een daling van het aantal starters te zien van 7,5% ten opzichte van een jaar geleden.

Het aantal faillissementen

In juni 2021 waren er 118 faillissementen, dat zijn er 43% minder dan in juni 2020. Het aantal faillissementen in coronatijd blijft erg laag. Erik Stam: ‘De daling van het aantal faillissementen blijft doorzetten. Dit zal gedeeltelijk door het continueren van de steunmaatregelen komen.’

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juni vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Samen met het Trendrapport heeft KVK ook de Bedrijvendynamiek gepubliceerd over het tweede kwartaal van 2021.