Persbericht

KVK Trendrapport juni: stabilisatie starters en stoppers, veel starters horeca; logistiek in de lift

Het aantal starters in juni 2022 is vrijwel gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.873 starters is de toename 2%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juni 2022. Ook het aantal stoppers is met 9.262 bijna hetzelfde als in juni vorig jaar, de toename is hier 3%. Van maart tot en met mei 2022 steeg het aantal stoppers juist sterk, afgezet tegen het jaar ervoor. Die stijging zet vooralsnog niet verder door.

Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 juli 2022 is verder gestegen naar 2.258.309, een toename van 5,3% vergeleken met een jaar geleden.

Het aantal faillissementen blijft met 158 onveranderd laag, 3 minder dan in mei 2022.

KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport te duiden. Knoben: ‘Dat het aantal starters onverminderd hoog blijft is een (positieve) verrassing. Ondanks de grote economische onzekerheid stappen er toch nog veel ondernemers in. De stijging in het aantal stoppers en faillissementen van de afgelopen maanden is ook nog eens afgevlakt. Een grote faillissementsgolf lijkt ons, vooralsnog, dan ook bespaard te blijven. Onder deze positieve algemene trends gaan echter grote verschillen tussen sectoren schuil.’

Veel starters horeca

De sectoren Horeca (+46% ten opzichte van juni 2021) en Logistiek (+10%) zijn interessant. Horeca is qua starters de sterkst groeiende sector. In tegenstelling tot in mei is het aandeel stoppers laag, 1% minder dan dezelfde maand vorig jaar.

Net als vorige maand is de stijging in de Horeca vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan één branche, de eventcatering, die echt omhoog knalt. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld zelfstandige koks en barista’s. In januari was er een dip van 219 starters, vanaf februari loopt de curve steil omhoog tot 864 in juni.

‘De trend in de horeca is voor een deel te verklaren vanuit de grote krapte op de arbeidsmarkt’ stelt Knoben. ‘Hierdoor is het voor velen aantrekkelijker om als zelfstandige actief te zijn in plaats van in loondienst te werken. Er valt dan meer, en beter, te onderhandelen over tarieven, roosters en werktijden. Ook in andere sectoren, zoals de zorg, is deze ontwikkeling zichtbaar.’

Logistiek in de lift

In de sector Logistiek is de huidige stijging van recenter datum, de opgaande lijn start vanaf mei, maar het aantal starters per maand schommelt hier vrij constant rond de 1.000. In juni waren het er 993. Opvallend is dat het aantal stoppers sinds april wat meer daalt. Daardoor is er een opgaande lijn in het saldo van starters en stoppers. Dat saldo kwam in juni uit op 587, een piek die in de afgelopen 2 jaar maar drie keer eerder voorkwam.

Binnen de sector Logistiek zien we de stijging terug bij onder meer personenvervoer over de weg (openbaar vervoer en taxidiensten), goederenvervoer over de weg en koeriersdiensten. Bij personenvervoer zit de groei, die loopt vanaf februari, met name bij de taxi’s. De koeriersdiensten deden in coronatijd goede zaken, daarna waren er beduidend minder starters, maar het saldo van starters en stoppers in de branche lijkt nu te stabiliseren en stijgt zelfs weer iets.

‘In de logistiek is het aantal starters eigenlijk al de gehele corona-periode hoog’, geeft Knoben aan. ‘De vraag naar vervoer en transport is al jaren hoog. Tijdens de lockdowns ging het met name om starters in de pakketbezorging, terwijl de laatste maanden er veel groei in het personenvervoer zit. De hoge vraag vertaald zich ook in het lage aantal stoppers, de marktomstandigheden voor deze ondernemers zijn gunstig, dus waarom stoppen?’

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juni vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Samen met het Trendrapport heeft KVK ook de Bedrijvendynamiek gepubliceerd over het tweede kwartaal van 2022.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven, juni 2022