KVK Trendrapport

KVK Trendrapport mei: toename starters, forse toename stoppers; grote dynamiek Gezondheid en Horeca

Het aantal starters in mei 2022 is hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.345 starters is de toename 16%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over mei 2022. In maart en april was het aantal starters vergeleken met 2021 juist lager.

Ook het aantal stoppers is met 10.021 hoger dan in mei vorig jaar, namelijk 32%. In maart en april 2022 steeg het aantal stoppers eveneens, afgezet tegen het jaar ervoor.

Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 juni 2022 is desondanks verder gestegen naar 2.245.972, een toename van 5,4% vergeleken met een jaar geleden.

Het aantal faillissementen is in mei gestegen ten opzichte van de vorige maand, maar is met 161 nog steeds relatief laag.

KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport te duiden. Stam: Het meest opvallende in de bedrijvendynamiek van mei is de weer forse toename van het aantal starters. Het aantal starters loopt nog verder uit op het aantal stoppers, waardoor het totaal aantal bedrijven nog stevig blijft groeien.’

Grote dynamiek Gezondheid en Horeca

De sectoren Gezondheid (+61% vergeleken met mei 2021) en Horeca (+67%) zijn qua starters de sterkst groeiende sectoren, maar kennen tegelijk een forse toename in het aantal stoppers, respectievelijk 41% en 35%.

Wat opvalt is dat in de Horeca de stijging toe te schrijven is aan één branche, de eventcatering. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld zelfstandige koks en barista’s. In de sector gezondheid is de stijging juist gelijkmatig verdeeld over alle branches.

‘We zien veel dynamiek in de sectoren Gezondheid en Horeca’, geeft Stam aan. ‘Er is een forse groei van het aantal starters, en een – kleinere – toename van het aantal stoppers. Met het losbarsten van het festivalseizoen en de inhaalslag van allerlei feesten en partijen zijn het hoogtijdagen voor de eventcatering, wat je ook terugziet in een versnelde groei van het aantal starters in juist deze branche. In de zorg lijkt het niet de plotselinge groei van de vraag te zijn, maar vooral een verschuiving van loondienst naar zelfstandige arbeid, met een aanhoudende trend in de toename van het aantal zelfstandigen in de zorg, zowel verpleegkundigen als thuiszorg.’

Veel starters in de Randstad

Opvallend en duidelijk is de relatief forse toename van het aantal starters in de Randstad (regio Amsterdam +27% vergeleken met mei 2021, regio Rotterdam +28%, regio Den Haag = 24% en regio Utrecht +26,3%). Deze percentages zijn significant hoger dan die in vrijwel alle regio’s in de rest van Nederland.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand mei vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven, mei 2022

Noot voor de redactie

Ter informatie: KVK-data op sectorniveau over starters en stoppers vind je per kwartaal ook in de gratis online datatool KVK Regiodata. Gegevens zijn beschikbaar voor provincies, corop-regio’s, gemeenten en bedrijventerreinen en winkelgebieden.