Persbericht

"Maximale afscherming; heel veel data zijn al openbaar"

De Kamer van Koophandel (KVK) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe een integere omgang met handelsregistergegevens eruitziet, het belang van de samenleving voorop. Op 6 en 8 september 2022 toetsen we tijdens twee interactieve online sessies voor ondernemers en andere belanghebbenden een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst. Weten hoe andere belanghebbenden naar de toekomst van het Handelsregister kijken? Lees het interview met ondernemer Maya Angoelal van Mondzorg Dental Beauty.

Wat heb je in je hand en hoe symboliseert dat jouw mening met betrekking tot het Handelsregister?

“Ik heb een kluisje in mijn hand, een kluisje met een sleutel. Ik ben van mening dat mijn gegevens en die van andere ondernemers niet openbaar hoeven te zijn. Omdat die gegevens niks zeggen over het product dat je levert en of dat de dienst die je verleent góed is of niet. Omzetgegevens vind ik iets voor de Belastingdienst en niet voor het Handelsregister.”

Wat is voor jou en jouw organisatie de rol van het Handelsregister?

“Ik ben blij dat het Handelsregister er is, maar de hoeveelheid gegevens die ik moet aanleveren, zoals de jaarrekeningen, dat hoeft van mij niet zo uitgebreid. Tegenwoordig, als je wat wil zien over een bedrijf, dan kijk je of er een website is, of er goede contactgegevens zijn, of ze aangesloten zijn bij verenigingen. Ik kijk eigenlijk alleen naar het Handelsregister om te zien of een bedrijf bestaat, maar niet naar verdere gegevens.”

Hoe gebruiken jullie het Handelsregister?

“Het Handelsregister hebben we heel soms wel eens nodig, als ik een uittreksel nodig heb. De laatste keer heb ik het gebruikt toen ik van een Eenmanszaak naar een BV ging. Toen moest ik alles omzetten. Daarna heb ik het Handelsregister nooit meer gebruikt. Ik bel KVK ook niet voor een vraag of advies. KVK heeft hier geen prominente rol. Als ik een geldig uittreksel nodig heb dan weet ik ze wel te vinden. Dan vraag ik dat online aan, dat is wel heel makkelijk gemaakt.”

Wat is het belang van het Handelregister voor ondernemend Nederland?

“Het is van groot belang, in die zin dat mensen hun bedrijf moeten registreren. Dat vind ik een goede zaak. Er is dan een registratie om aan te geven dat het bedrijf ook echt bestaat. Dan kunnen anderen dat valideren via het Handelsregister. En wat dat bedrijf dan omzet, dat is voor mij niet belangrijk. Maar ik ga er wel van uit dat KVK de gegevens controleert die worden aangeleverd door een ondernemer.”

Jouw mening. Kies één van de twee en licht toe: maximale transparantie of maximale afscherming?

“Als ik moet kiezen, zeg ik maximale afscherming. Maar ik vind wel dat de bedrijven legitiem moeten zijn, gevalideerd door KVK. Dat er echt controle is geweest op de aanlevering van gegevens die openbaar zijn. Dus maximale afscherming van de cijfers, want die zeggen niks over het product of dienst. Wel vind ik dat de tenaamstelling en de mensen die achter een bedrijf zitten belangrijk zijn om te kunnen vinden.”

Wat is jouw persoonlijke datavisie?

“Maximale afscherming. Persoonlijke bescherming en privacy vind ik wel fijn. Ik vind dat er al heel veel data openbaar zijn. De gegevens die in de toekomst openbaar zijn, zouden ook echt gevalideerd moeten zijn door KVK of Belastingdienst.”

Over Maya Angoelal:

Maya Angoelal is oprichter, praktijkhouder en mondhygiënist van praktijk Mondzorg Dental Beauty in Den Haag. De praktijk richt zich op totale mondgezondheid en behandelt onder andere bloedend tandvlees, gevoelige tanden, teruggetrokken tandvlees en parodontitis, preventie bij kinderen, extra onderhoud bij beugels en doet het onderhoud van prothesen en implantaten. De praktijk kent zeven vaste medewerkers en bestaat sinds 2002. Maya: “Ons vaste team helpt op een professionele, transparante manier, met liefde en met oog voor de mensen.” mondzorgdentalbeauty.nl

persbericht Handelsregister van de toekomst? Denk ook mee!