Persbericht

Maximale transparantie voor een bepaalde groep

KVK (Kamer van Koophandel) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe een integere omgang met handelsregistergegevens eruitziet, het belang van de samenleving voorop. Op 6 en 8 september 2022 toetsen we tijdens twee interactieve online sessies voor ondernemers en andere belanghebbenden een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst. Weten hoe andere belanghebbenden naar de toekomst van het Handelsregister kijken? Lees het interview met Thomas Kalkman, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars.

Wat heb je in je hand en hoe symboliseert dat jouw mening m.b.t. het Handelsregister?

“Omdat ik mineralen verzamel, wilde ik een bergkristal meenemen. Enerzijds vanwege de transparantie, anderzijds vanwege de schoonheid en het positieve effect daarvan. Toch heb ik gekozen voor een karakteristieke, 17e-eeuwse, Franse sleutel die waarschijnlijk op een registerkast heeft gezeten. Die sleutel staat symbool voor volledige en kosteloze toegang tot het HR en het UBO, vanuit de wettelijke plicht van verzekeraars om de Wet ter voorkoming van Witwassen, terrorismefinanciering (Wwft) en de sanctiewet uit te voeren.”

Wat is voor jou en jouw organisatie de rol van het Handelsregister?

“Verzekeraars hebben een poortwachtersrol, voor zowel de Wwft als de Sanctiewet. Voor het afsluiten van verzekeringen voor bedrijven moeten ze onderzoek doen naar organisaties en relaties die bij die potentiële klant horen, zoals bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden. Voor dat onderzoek zijn de registers heel belangrijk. Het belang van verzekeraars bij voldoende informatie, die up-to-date is en bij voorkeur kosteloos, is groot.”

Hoe gebruiken jullie het HR (praktisch voorbeeld)?

“Het Verbond gebruikt het Handelsregister zelf niet, maar de bij het Verbond aangesloten leden, de verzekeraars, gebruiken het wel in het kader van het naleven van Wwft en de Sanctiewet.”

Wat is het belang van het Handelregister voor ondernemend Nederland?

“Ondernemend Nederland is héél breed. Er spelen hierbij allerlei belangen. Ik kijk naar de verzekeringssector en naar ondernemend Nederland in relatie tot het afsluiten van een verzekering. Als we witwassen en terrorismefinanciering tegengaan en de mensen die op een sanctielijst staan zoveel mogelijk afsluiten van het financiële verkeer, dan heeft dat positieve effecten op ondernemend Nederland en onze samenleving als geheel.”

Jouw mening. Kies één van de twee en licht toe: maximale transparantie of maximale afscherming?

“Lastige vraag, die raakt aan de consultatie Datavisie. Aan beide keuzes kleven voor en nadelen. Het Verbond zet in op een goede balans. Want er zijn genoeg redenen waarom volledige transparantie niet altijd goed is. Maar vanuit verzekeraars geredeneerd en als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor maximale transparantie voor een bepaalde groep. Juist vanwege die belangrijke, wettelijke poortwachterstaak. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de KVK bepaalde controles te laten uitvoeren. De KVK controleert dan bijvoorbeeld na opgave van het KVK nummer van de klant of de UBO’s op een sanctielijst staan. De KVK voert dan dus de check uit. Dan kun je de gegevens afschermen, maar kunnen verzekeraars tegelijkertijd beschikken over informatie die ze nodig hebben.”

Jouw mening. Kies één van de twee en licht toe: maximale transparantie of maximale afscherming?

“Lastige vraag, die raakt aan de consultatie Datavisie. Aan beide keuzes kleven voor en nadelen. Het Verbond zet in op een goede balans. Want er zijn genoeg redenen waarom volledige transparantie niet altijd goed is. Maar vanuit verzekeraars geredeneerd en als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor maximale transparantie voor een bepaalde groep. Juist vanwege die belangrijke, wettelijke poortwachterstaak. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de KVK bepaalde controles te laten uitvoeren. De KVK controleert dan bijvoorbeeld na opgave van het KVK nummer van de klant of de UBO’s op een sanctielijst staan. De KVK voert dan dus de check uit. Dan kun je de gegevens afschermen, maar kunnen verzekeraars tegelijkertijd beschikken over informatie die ze nodig hebben.”

Over Thomas Kalkman

Thomas is beleidsadviseur Integere Bedrijfsvoering & Zelfregulering bij de afdeling Algemene Beleidszaken van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond behartigt als brancheorganisatie de belangen van private verzekeraars in Nederland. Het Verbond opereert namens de verzekeraars op het snijvlak van overheid, maatschappij en verzekeringssector.

Persbericht Handelsregister van de toekomst? Denk ook mee!