Persbericht

Ondernemers in Noord-Holland het meest positief gestemd

6 september 2022 - De stemming onder de ondernemers is in het derde kwartaal van 2022 in alle provincies minder positief dan in het tweede kwartaal. Met name over de verwachte omzet en de verwachte personeelssterkte zijn ondernemers minder positief. Over het economisch klimaat zijn de verwachtingen sterker negatief dan in het vorige kwartaal. De algehele stemming is bij 10 van de 12 provincies echter nog steeds positief, waarbij de ondernemers in Noord-Holland het meest optimistisch zijn. Dit melden KVK en CBS op basis van de regionale cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland voor het derde kwartaal.

Verwachte ontwikkelingen bedrijfsleven per provincie in percentages, naar economisch klimaat, omzet, buitenlandse omzet, personeelssterkte, investeringen en ontwikkelingen winstgevendheid 2e kwartaal 2022. Bron: Conjunctuurenquête Nederland, een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bij de zes indicatoren (economisch klimaat, omzet, buitenlandse omzet, personeelssterkte, investeringen, ontwikkelingen winstgevendheid 2e kwartaal) die hier worden belicht zijn ondernemers uit Noord-Holland gemiddeld het meest positief. Ondernemers uit Groningen en Friesland zijn gemiddeld negatief gestemd. In alle provincies is de stemming minder positief dan in het tweede kwartaal. In Noord-Brabant is de stemming het sterkst gedaald in de afgelopen drie maanden, maar het gemiddelde van de zes indicatoren is hier nog positief.

KVK-adviseur Jan van der Beek: “Een fors deel van het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de economie. Een belangrijke oorzaak daarvan is de oorlog in de Oekraïne. Als gevolg daarvan zijn de energieprijzen fors gestegen. Hierdoor stijgen ook de prijzen van veel producten. Dit zorgt ervoor dat de inflatie toeneemt en de koopkracht van huishoudens daalt, hetgeen zijn weerslag heeft op de bedrijfsresultaten.”

Ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat

In alle provincies verwachten ondernemers voor het derde kwartaal een verslechtering van het economisch klimaat. Ondernemers in Utrecht zijn het meest negatief gestemd. In Flevoland en Noord-Holland zijn ondernemers het minst negatief.

Meer omzet verwacht in Zeeland

Ondernemers in Zeeland en Overijssel zijn met saldi van respectievelijk ruim 10 en ruim 9 procent het meest positief over de omzet in het lopende kwartaal. In Groningen, Utrecht en Zuid-Holland verwachten ondernemers per saldo een lagere omzet in de komende drie maanden. In totaal verwachten relatief weinig ondernemers in Nederland een toename van de omzet; per saldo slechts 3 procent.

Van der Beek: "Uit de COEN-data blijkt dat veel ondernemers verwachten dat zij kostenstijgingen niet volledig kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dit zal resulteren in een geringe omzetgroei. De positieve omzetverwachtingen in Zeeland en Overijssel komen door de toename van de toeristische bestedingen. Hiervan profiteren met name de horeca en detailhandel. Ook de exportresultaten in Zeeland vallen naar verwachting hoger uit."

Ondernemers in Flevoland en Noord-Holland het meest positief over de buitenlandse omzet

In Flevoland, Noord-Holland en Zeeland verwachten ondernemers per saldo een toename van de buitenlandse omzet. Bij de overige provincies houden de positief en negatief gestemde ondernemers elkaar nagenoeg in evenwicht. Per saldo verwacht 3 procent van alle ondernemers in Nederland een toename van de buitenlandse omzet in het lopende kwartaal.

Uitbreiding personeelsbestand verwacht in alle provincies

Ondanks dat de verwachtingen ten aanzien van personeelssterkte in het derde kwartaal iets minder positief zijn dan in het tweede kwartaal, verwachten de meeste ondernemers in alle provincies een toename van de personeelssterkte. In Utrecht verwacht per saldo ruim 21 procent een uitbreiding van het personeelsbestand, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland met per saldo ruim 19 procent. In totaal verwacht per saldo ruim 16 procent van de ondernemers meer arbeidskrachten aan te nemen.

KVK-adviseur van der Beek: “Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel, maar in de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor bedrijven echter lastig om aan personeel te komen. Met een verdere stijging van het aantal openstaande vacatures en een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 dan ook verder op.”

Investeringsbereidheid het grootst bij ondernemers in Utrecht

In tien van de twaalf provincies verwachten ondernemers per saldo meer te gaan investeren in 2022 dan in 2021. In Utrecht is het saldo met bijna 13 procent het hoogst. In Friesland en Groningen hebben de negatief gestemde ondernemers een lichte overhand. Het totale saldo voor Nederland komt uit op ruim 7 procent.

Ondernemers Zeeland zien winstgevendheid teruglopen

De winstgevendheid is bij per saldo ruim 12 procent van de ondernemers in Zeeland afgenomen in het tweede kwartaal. In slechts twee provincies geven per saldo meer ondernemers aan in het tweede kwartaal winstgevender te zijn geweest dan in het eerste kwartaal. In Noord-Holland en Friesland was per saldo respectievelijk ruim 7 en bijna 4 procent van de ondernemers winstgevender. In totaal geeft per saldo ruim 1 procent van de ondernemers aan een minder winstgevend kwartaal te hebben gedraaid.

Download COEN 2022-Q3