Persbericht

Ondernemers in Noord-Holland meest positief gestemd

6 september 2022 - De stemming onder de ondernemers is in het derde kwartaal van 2022 in alle provincies minder positief dan in het tweede kwartaal. Met name over de verwachte omzet en de verwachte personeelssterkte zijn ondernemers minder positief. Over het economisch klimaat zijn de verwachtingen sterker negatief dan in het vorige kwartaal. De algehele stemming is bij 10 van de 12 provincies echter nog steeds positief, waarbij de ondernemers in Noord-Holland het meest optimistisch zijn. Dit melden KVK en CBS op basis van de regionale cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland voor het derde kwartaal.

Ondernemers in Friesland en Zeeland minst positief

Ondernemers uit Noord-Holland en Noord-Brabant zijn het meest positief als het gaat om de indicatoren: economisch- klimaat, omzet, buitenlandse omzet, personeelssterkte, investeringen en ontwikkelingen winstgevendheid 1e kwartaal. Ondernemers uit Friesland en Zeeland zijn het minst positief. Wel verbeterde in bijna alle provincies de verwachtingen ten opzichte van het vorige kwartaal, alleen bij ondernemers in Groningen en Overijssel waren de verwachtingen minder positief. De grootste stijging van de verwachtingen werd in Drenthe gemeten.

Ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat

In maar liefst elf van de twaalf provincies zijn ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat. Met een saldo van -17,4 waren ondernemers in Overijssel het meest negatief, gevolgd door Friesland (-14,7). Ondernemers in Drenthe (2,1) zijn wel positief gestemd. Landelijk komt het saldo uit op -6,7 procent. Ten opzichte van het vorige kwartaal is hier in alle provincies een daling van het saldo te zien, waarbij in Overijssel de sterkste daling is waargenomen.

Meer omzet verwacht in het tweede kwartaal

In Overijssel en Noord-Holland zijn de ondernemers het meest positief gestemd over de verwachte omzet in het tweede kwartaal. Per saldo verwacht respectievelijk 32,8 en 30,5 procent van de ondernemers in deze provincies dat de omzet in het lopende kwartaal hoger zal zijn dan in het vorige kwartaal. Landelijk verwacht per saldo 27,6 procent van de ondernemers een omzettoename. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het saldo bij alle provincies flink gestegen, het meest in Flevoland en Zeeland.

Ondernemers in Noord-Brabant en Noord-Holland meest positief over exportverwachtingen

In Noord-Brabant zijn de ondernemers over de export het meest positief gestemd. Per saldo verwacht 18,7 procent van de ondernemers meer te exporteren in het tweede kwartaal van 2022. In Groningen (1,2) geldt dit voor slechts een kleine meerderheid. Gemiddeld verwacht per saldo 11,5 procent van de ondernemers in Nederland een toename van de export in het lopende kwartaal.

Verwachte toename personeel in alle provincies

In Noord-Brabant en Noord-Holland verwacht per saldo ongeveer 26 procent van de ondernemers meer personeel aan te nemen in het tweede kwartaal van 2022. Hiermee zijn deze provincies het meest positief. Ten opzichte van het vorige kwartaal ligt het saldo in alle provincies hoger, vooral in Drenthe en Noord-Holland steeg het saldo flink. In Groningen (16,4) zijn ondernemers het minst positief. Landelijk komt het saldo uit op ruim 23 procent.

Alleen in Overijssel minder investeringen verwacht

De investeringsbereidheid in het lopende kwartaal is in alle provincies, op Overijssel na, positief. In Noord-Holland, Noord-Brabant, en Drenthe is de stemming het meest positief. Toch daalde het saldo ten opzichte van het eerste kwartaal bij een aantal provincies, vooral in Overijssel. Landelijk verwacht ruim 10 procent van de ondernemers meer te investeren in het tweede kwartaal.

Minder winst in het eerste kwartaal van 2022

Ondernemers ervaarden over het algemeen een negatieve ontwikkeling van de winstgevendheid in het eerste kwartaal van 2022. Vooral in Zeeland (-17,4) en Friesland (-12,8) was de ontwikkeling negatief, alleen in Noord-Holland (2,7) was het saldo hier positief. In alle provincies is het saldo flink gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Landelijk kwam het saldo uit op -4,8 procent.

Ondernemersvertrouwen hoger begin tweede kwartaal

Landelijk gezien nam het ondernemersvertrouwen aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 toe. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen flink toe en sloeg het sentiment om van negatief naar positief. Binnen andere bedrijfstakken was de stijging gematigder of daalde het ondernemersvertrouwen juist. Ondernemers gaven daarnaast aan in toenemende mate belemmerd te worden door tekorten aan personeel en productiemiddelen.

Over de Conjunctuurenquête Nederland

De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De enquête wordt gehouden onder alle bedrijven in Nederland met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2022 verzameld.

COEN-rapport tweedekwartaal 2022 "Ondernemers steeds vaker belemmerd door tekorten".