Persbericht

Ondernemersvertrouwen hoger aan begin derde kwartaal

13 augustus 2021 - Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin het derde kwartaal van 2021 verder toe en bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen fors toe. Ook in alle andere bedrijfstakken waren ondernemers optimistischer gestemd, behalve in de bouwnijverheid. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin juli 2021 verzameld.

De stemmingsindicator kwam aan het begin van het derde kwartaal 2021 uit op een recordhoogte van 18,4. Dit is meer dan 16 punten hoger dan een kwartaal eerder, toen het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds de coronacrisis positief was. Ondernemers oordeelden positiever over de geboekte resultaten van de het afgelopen kwartaal dan begin april. Ook zagen ze de aankomende drie maanden zonniger in. Gedurende het tweede kwartaal 2021 zat Nederland in de tweede lockdown, maar vanaf 26 juni zijn de coronamaatregelen versoepeld en golden nog weinig beperkingen. Op 10 juli werden de regels weer iets aangescherpt vanwege oplopende coronabesmettingen.

Vertrouwen nam binnen horeca het meest toe

Binnen vrijwel alle bedrijfstakken nam het ondernemersvertrouwen toe en waren ondernemers positief gestemd. Het pessimisme onder de horecaondernemers sloeg om en de horeca was aan het begin van het derde kwartaal van 2021 zelfs de meest optimistische bedrijfstak. De afgelopen vijf kwartalen waren horecaondernemers juist nog het somberst gestemd. Begin juli was de omzetverwachting binnen de horeca positiever. Ook gaven horecaondernemers aan dat de gerealiseerde omzet en het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterden. Begin april was de horeca nog gesloten. Ondernemers binnen de bouwnijverheid waren net als voorgaand kwartaal positief gestemd, maar het ondernemersvertrouwen nam wel iets af. Binnen de verhuur en handel van onroerend goed hielden de positieve en negatieve ondernemers elkaar in balans.

Meer ondernemers ervaren personeelstekort

In de Conjunctuurenquête wordt elk kwartaal gevraagd welke belemmeringen ondernemers ervaren bij de productie en bij zakelijke activiteiten. Bijna 32 procent van de ondernemers ervaarde aan het begin van het derde kwartaal 2021 helemaal geen belemmeringen bij de bedrijfsactiviteiten. De belemmering waarmee ondernemers aan het begin van het derde kwartaal het meest mee werden geconfronteerd was personeelstekort, ongeveer 23 procent gaf dit aan. Dit is meer dan het dubbele van het gemiddelde voor dezelfde periode in de jaren 2012–2020. Het percentage ondernemers dat met een personeelstekort kampte lag begin juli 2021 binnen alle bedrijfstakken hoger dan het langjarig gemiddelde. Binnen de zakelijke dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven vallen, was het aantal ondernemers dat personeelstekort als belangrijkste belemmering ervaarde relatief het grootst, namelijk ruim 35 procent. Het aantal horecaondernemers dat een personeelstekort ervaarde lag meer dan driemaal zo hoog als het langjarig gemiddelde. Ook nam het aantal ondernemers dat personeelstekorten meldde relatief veel toe in de detailhandel en in de cultuursector.

Rapportage Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 2021 "Ondernemersvertrouwen hoger begin derde kwartaal".