Persbericht

"Organiseren van de transparantie"

KVK (Kamer van Koophandel) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe een integere omgang met handelsregistergegevens eruitziet, het belang van de samenleving voorop. Op 6 en 8 september 2022 toetsen we tijdens twee interactieve online sessies voor ondernemers en andere belanghebbenden een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst. Weten hoe andere belanghebbenden naar de toekomst van het Handelsregister kijken? Lees het interview met Jesse Renema, Senior Projectleider bij de Open State Foundation.

Wat heb je in je hand en hoe symboliseert dat jouw mening met betrekking tot het Handelsregister?

“Ik heb gekozen voor twee voorwerpen. Een kluis om te laten zien hoe wij nu tegen het Handelsregister aankijken, want het is nu veel te gesloten. Het kan veel transparanter en meer openbaar. De kluis symboliseert hoe het nu is. Ik heb ook een ander voorwerp meegenomen: een transparant lijstje, waarmee we zeggen: een open handelsregister, dat is wat wij willen. Het symboliseert hoe het móet en kán zijn.”

Wat is voor jou en jouw organisatie de rol van het Handelsregister?

“Die is breed. Het Handelsregister is goed voor een eerlijk handelsklimaat. Je kunt kijken of het bedrijf waarmee je zaken wilt doen gezond is en of je er graag mee in zee wilt. Tegelijkertijd is het een bron voor maatschappelijke partijen, zoals journalisten, om die controle zelf te kunnen uitvoeren. Zo kun je belastingontduiking, corruptie, witwassen en fraude tegengaan.”

Hoe gebruiken jullie het Handelsregister?

“Wij zijn zelf geen directe gebruiker. Wij vertegenwoordigen het maatschappelijk belang vanuit journalisten, wetenschappers, de burger, maar ook bedrijven. Wij zitten tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld in. Wij begrijpen ook het stukje techniek: hoe kun je je data het beste ontsluiten? We zorgen er dus voor dat het algemeen belang van data-ontsluiting goed wordt meegenomen.”

Wat is het belang van het Handelregister voor ondernemend Nederland?

“Weten met wie je zaken doet! Dat is een van de belangrijkste aspecten. Als iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, dan kan dat een nivellerend effect hebben. Dan ontstaat er een eerlijkere economie. En ik vind daarnaast, persoonlijk, dat het bedrijfsleven een heel belangrijke invloed heeft op hoe wij het als land doen. Met een bedrijf komt ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om je druk te maken over hoe goed wij georganiseerd zijn. Of we wel duurzaam ondernemen. Ik vind dat je daar als bedrijf ook voor moet gaan staan.”

Jouw mening. Kies een van de twee en licht toe: maximale transparantie of maximale afscherming?

“Maximale transparantie natuurlijk. Maar er bestaat een misvatting over wat dat kan inhouden. Dat betekent bijvoorbeeld niet dat BSN nummers openbaar gemaakt moeten worden. Als de vestigingsgegevens van ZZP’ers eruit worden gelaten, dan is er veel minder risico om deze openbaar te maken. En waarom zou je telefoongegevens publiceren die misbruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden door andere partijen? We doelen op de informatie die openbaar gemaakt kán worden, voor de maatschappelijke inzet van die gegevens."

Wat is jouw persoonlijke datavisie?

“Het organiseren van transparantie, dat moet de uitkomst zijn van deze Datavisie. Open data worden nu niet eens meegenomen als serieuze optie vanuit de minister. Dat vinden wij merkwaardig en erg vooringenomen als je zegt dat je alle kaarten op tafel legt. Waar ik positief over gestemd ben, is dat met de herziening van de Datavisie ook de financiering van het Handelsregister wordt meegenomen. Want het feit dat voor die gegevens betaald moet worden, is een van de grootste obstakels voor goede toegang en hergebruik. Wat ons betreft moeten de kosten voor het Handelsregister en UBO uit de maatschappelijke pot komen. Ondernemers die zijn ingeschreven in het Handelsregister, moeten gratis kunnen beschikken over die gegevens.”

Over de Open State Foundation

Jesse: “Wij zijn een Onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met het openbaar maken van publieke informatie. De overheid heeft veel data en informatie in haar bezit. Wij stellen dat die cruciaal zijn voor een goed functionerende democratie, maatschappij en economie. Dus dat die maximaal openbaar moet zijn. Dat is goed voor bedrijven, de wetenschap en journalisten. Zij kunnen dan allemaal hún rol beter vervullen. We zijn project gefinancierd en hebben geen basis financiering. Deels om onafhankelijk te blijven. We zijn zowel rebel als partner: rebel als we vinden dat dingen beter kunnen en partner als we dingen met de overheid samen doen.”

persbericht Handelsregister van de toekomst? Denk ook mee!