Presskit KVK - Beeldbank

Het auteursrecht op de foto's berust bij KVK en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten en voor educatieve doeleinden.