Vooralsnog geen vacature

RvB-lid Erik Hamoen neemt per 1 maart afscheid van KVK

Na een zorgvuldige afweging, en in overleg met zijn collega’s in de Raad van Bestuur, heeft Erik Hamoen besloten om per 1 maart KVK te verlaten en een andere weg in te slaan.

Erik heeft als CDO binnen de Digital afdelingen van KVK meer focus en stabiliteit gebracht. Daarmee heeft hij een belangrijke basis gelegd voor verdere digitalisering van KVK.

Erik Hamoen: “Terugblikkend ben ik erg tevreden met de stappen die we gezet hebben. Het is een mooie beweging waar KVK in zit en ik heb er alle vertrouwen in dat KVK erin zal slagen om voor ondernemers van grote toegevoegde waarde te zijn en te blijven.”

Vooralsnog wordt er geen vacature opengesteld voor een functie in de RvB en vindt er geen ad-interim invulling plaats. De RvB heeft de huidige portefeuille onderling verdeeld. Met het aantreden van Greet Prins als voorzitter van de RvB per 1 april aanstaande, zal de governance en portefeuilleverdeling binnen de RvB verder worden uitgewerkt.

Susi Zijderveld, voorzitter van de Raad van Bestuur a.i.: “Namens de RvB wil ik Erik ontzettend bedanken voor zijn inzet en de bijdrage die hij aan KVK heeft geleverd!”