Persbericht

Wetsvoorstel om toegang tot UBO-register te beperken

De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. In het wetsvoorstel staat dat de toegang tot het UBO-register wordt beperkt tot instanties die een wettelijke taak hebben bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s.

Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022. Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in het UBO-register beter gewaarborgd.

In het UBO-register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft (de Ultimate Beneficial Owner). Het UBO-register helpt criminele activiteiten zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en opsporen, omdat het zo duidelijk wordt wie de daadwerkelijk belanghebbende is achter een bepaalde organisatie.

Banken, notarissen en bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot UBO-informatie uit het register om witwassen aan te pakken en te voorkomen. Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. In dit geval wordt gesproken van een legitiem belang. Wat dit precies inhoudt zal de komende tijd in een besluit verder worden uitgewerkt. Dit besluit wordt volgend jaar geconsulteerd via internet.

Aanpassingen

Eerder dit jaar is het wetsvoorstel openbaar geconsulteerd. Het voorstel is naar aanleiding van deze internetconsultatie op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat ook medeoverheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot het register om in die gevallen waarin het noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de Wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de parlementaire behandeling.