Privacyverklaring

De Kamer van Koophandel (hierna KVK) biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Bij het uitvoeren van deze taken verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring lees je om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe jij jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen.

Direct naar

Wat zijn persoonsgegevens?
Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Van wie verwerkt KVK persoonsgegevens?
Met welke derde partijen worden mijn persoonsgegevens door KVK gedeeld?
Hoe zorgen we voor de veiligheid van jouw persoonsgegevens?
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
Contactgegevens
Over deze privacyverklaring