Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Bekijk in dit overzicht welke rechten jij kan uitoefenen op je persoonsgegevens en in welke gevallen dit recht van toepassing is. Wil je een beroep doen op een van deze rechten? Kies het juiste verzoek en ga naar 'Verzoek indienen'. Je ontvangt een reactie binnen 30 dagen na de datum waarop wij je verzoek ontvangen hebben.

Let op: de persoonsgegevens in het Handelsregister zijn uitgezonderd van deze rechten.
Als je je openbare persoonsgegevens in het Handelsregister wilt inzien, kan dat via:

Als je je niet-openbare persoonsgegevens in het Handelsregister wilt inzien, kan dat via:

  • De balie van onze kantoren. Hiervoor is geen afspraak nodig en je dient je te legitimeren. Na je verzoek en de legitimatie sturen we de gegevens naar je toe. Aan inzage zijn geen kosten verbonden.

Als je een overzicht wilt van waar je staat/stond ingeschreven kan dat via:

  • De balie van onze kantoren. Hiervoor is geen afspraak nodig en je dient je te legitimeren. Na je verzoek en de legitimatie sturen we de gegevens naar je toe. Aan inzage zijn kosten verbonden.

Recht op inzage

Dien een verzoek tot inzage in om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die KVK van jou verwerkt.

Verzoek indienen

Recht op rectificatie

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kan je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren.

Verzoek indienen

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen heb jij recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Verzoek indienen

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken.

Bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, KVK de gegevens niet meer nodig heeft en je de gegevens nodig hebt voor een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en je in afwachting bent van een beslissing hierop.

Verzoek indienen

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Wanneer KVK je gegevens verwerkt op de grondslagen algemeen belang of gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor informatie over producten en diensten van KVK.

Verzoek indienen

InfoPage