Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Hieronder wordt beschreven welke rechten jij kan uitoefenen op je persoonsgegevens en in welke gevallen. Wil je een beroep doen op een van deze rechten? Ga naar 'Verzoek indienen'. Wij zullen jou dan binnen een maand van een reactie voorzien.

Let op, de gegevens in het Handelsregister zijn uitgezonderd van deze rechten. Als je je gegevens in het Handelsregister wilt inzien, kan dat via de KVK App Handelsregister.

Verzoek indienen


Recht op inzage

Jij hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die KVK van jou verwerkt, door een verzoek tot inzage persoonsgegevens te doen.

Recht op rectificatie

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kan je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen heb jij recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Bij hoge uitzondering heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken. Dat geldt in deze gevallen:

  • Gedurende de periode die KVK nodig heeft om te controleren of jouw melding van onjuistheid van je gegevens klopt;
  • Als KVK de gegevens niet meer nodig heeft (en deze dus verwijderd moeten worden), maar je aangeeft de gegevens zelf nog nodig te hebben voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering;
  • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door KVK en in afwachting bent van een beslissing hierop;
  • Als de verwerking van gegevens onrechtmatig is, maar je niet wil dat je gegevens helemaal worden verwijderd (omdat je wil voorkomen dat je gegevens opnieuw worden verwerkt, dan staan je gegevens bijvoorbeeld in een opt-out lijst).

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor informatie over producten en diensten van KVK. Dit recht kun je uitoefenen via de methode die is aangegeven in de betreffende KVK-mailing.Terug naar Privacy

Heeft deze informatie je geholpen?