KVK Actualiteitencheck

Check de laatste wijzigingsdatum van een bedrijf of rechtspersoon.

Wat is het en wat krijg je?

Met de KVK Actualiteitencheck kun je de datum zien waarop de laatste wijziging in een inschrijving is geweest. Je kunt de wijzigingsdata telefonisch opvragen. Je krijgt dan direct de gevraagde informatie.

Op welke gegevens is de laatste wijzigingsdatum gebaseerd?

Als een van onderstaande gegevens verandert, wijzigt de laatste wijzigingsdatum:

 • Status van de inschrijving: actief of niet actief.

 • Wijziging in (handels)namen, zetel, activiteiten, bezoek- en postadres, kapitaal, rechtsvorm, bijzondere rechtstoestand en beperking in rechtshandeling

 • Wijziging aantal werkzame personen

 • Wijziging communicatiegegevens

 • Status van de inschrijving: faillissement of surseance  

 • Bijzondere rechtstoestand: onderbewindstelling en of schuldsanering

 • In- en uitschrijvingen van functionarissen

 • Wijziging in functies (rollen), bevoegdheden en of volmachten

 • Wijziging akte laatste statutenwijziging
 • Wijziging aandeelhouder
 • Ontbinding

Welke gegevens zijn uitgesloten?

Niet alle wijzigingen zijn gekoppeld aan de KVK Actualiteitencheck. Zodra daar wijzingen in optreden, passen we deze pagina aan.

 

Hoe vraag ik de datum laatste wijziging op?

De laatste datum wijziging vraag je telefonisch op via telefoonnummer 0900 – 123 45 67 (€ 0,90 per minuut).