KVK Dataservice aansluiten - Producten

Hier vind je alle producten van KVK Dataservice.

Aansluiten bedrijf

Dit product geeft een overzicht van de Handelsregistergegevens van een inschrijving (KVK-nummer óf RSIN)

Wat is het verschil met het product KVK Handelsregister uittreksel? 

 • Zelfde informatie maar met een uitgebreidere set aan gegevens. 
 • Handelsregister gegevens kunnen automatisch verwerkt worden. 

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke Activiteit / Onderneming.
 • Alle vestigingen.
 • Eigenaar van de organisatie.
 • Functionarissen van de organisatie.

Meer informatie 

Sommige rechtspersonen zijn verplicht om elk boekjaar een jaarrekening te deponeren. In het Handelsregister wordt vastgelegd welke jaarrekeningen een rechtspersoon heeft gedeponeerd.

Wat kan ik opvragen?

Door de ondernemer gedeponeerde originele jaarrekeningen als XBRL-bestand of PDF. 

Bevat de volgende gegevens

 • Opvragen beschikbare boekjaren: de boekjaren waarvoor een jaarrekening is gedeponeerd.
 • Opvragen beschikbare jaarrekeningen: beschikbare jaarrekeningen en wat het depot-id is van de deponering.
 • Opvragen jaarrekening: verstrekt op basis van een archiefidentificatie (depot-id) de jaarrekening.

Meer informatie

Het product KVK Handelsregister Vestiging geeft een overzicht van de gegevens die in het Handelsregister (HR) over een Vestiging staan geregistreerd.

Bevat de volgende gegevens

 • Vestiging (volledige gegevens).
 • Organisatie waartoe de vestiging behoort (beperkte gegevens).
 • Hoofdvestiging van de organisatie (beperkte gegevens) .Dit kan een andere Vestiging zijn dan die wordt opgevraagd.
 • Eigenaar van de organisatie (beperkte gegevens).
 • Gevolmachtigde functionarissen, en zijn volmachten, van de vestiging (beperkte gegevens). 

Meer informatie

Toont data van alle documenten die door het bedrijf zijn gedeponeerd, zoals fusievoorstellen, jaarverslagen (tot 7 kalenderjaren terug op basis van deponeringsdatum) en nederleggingen zoals algemene voorwaarden.

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke activiteit / Onderneming.
 • Gedeponeerde/nedergelegde stukken.
 • Moedermaatschappijen/ aansprakelijke bij deponeringen.
 • Fusies/splitsingen. 

Meer informatie

Geeft op basis van een inschrijving (KVK-nummer óf RSIN) aan of er voor de betreffende organisatie UBO(‘s) geregistreerd staan.

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO’s bij een organisatie voorkomen.

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke Activiteit / Onderneming.
 • Ultimate Beneficial Owner.
 • Natuurlijke Persoon.

Meer informatie

PDF met gekwalificeerd elektronisch zegel en een waarmerktekst. Geschikt voor officieel gebruik en juridisch gelijk aan het papieren gewaarmerkte Uittreksel Handelsregister.

Bevat de volgende gegevens

 • Geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen.
 • Informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en).
 • Of de inschrijving geen ongewenste postreclame of verkoop aan de deur wil.
 • Bijzondere gebeurtenissen, zoals beëindiging van de inschrijving, faillissement, enzovoort, die op de registratie van toepassing zijn.

Meer informatie

Aansluiten overheid

Dit product geeft een overzicht van de Handelsregistergegevens van een inschrijving (KVK-nummer óf RSIN)

Wat is het verschil met het product KVK Handelsregister uittreksel? 

 • Zelfde informatie maar met een uitgebreidere set aan gegevens. 
 • Handelsregister gegevens kunnen automatisch verwerkt worden. 

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke Activiteit / Onderneming.
 • Alle vestigingen.
 • Eigenaar van de organisatie.
 • Functionarissen van de organisatie.

Meer informatie 

Sommige rechtspersonen zijn verplicht om elk boekjaar een jaarrekening te deponeren. In het Handelsregister wordt vastgelegd welke jaarrekeningen een rechtspersoon heeft gedeponeerd.

Wat kan ik opvragen?

Door de ondernemer gedeponeerde originele jaarrekeningen als XBRL-bestand of PDF. 

Bevat de volgende gegevens

 • Opvragen beschikbare boekjaren: de boekjaren waarvoor een jaarrekening is gedeponeerd.
 • Opvragen beschikbare jaarrekeningen: beschikbare jaarrekeningen en wat het depot-id is van de deponering.
 • Opvragen jaarrekening: verstrekt op basis van een archiefidentificatie (depot-id) de jaarrekening.

Meer informatie

Het product KVK Handelsregister Vestiging geeft een overzicht van de gegevens die in het Handelsregister (HR) over een Vestiging staan geregistreerd.

Bevat de volgende gegevens

 • Vestiging (volledige gegevens).
 • Organisatie waartoe de vestiging behoort (beperkte gegevens).
 • Hoofdvestiging van de organisatie (beperkte gegevens) .Dit kan een andere Vestiging zijn dan die wordt opgevraagd.
 • Eigenaar van de organisatie (beperkte gegevens).
 • Gevolmachtigde functionarissen, en zijn volmachten, van de vestiging (beperkte gegevens). 

Meer informatie

Toont data van alle documenten die door het bedrijf zijn gedeponeerd, zoals fusievoorstellen, jaarverslagen (tot 7 kalenderjaren terug op basis van deponeringsdatum) en nederleggingen zoals algemene voorwaarden.

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke activiteit / Onderneming.
 • Gedeponeerde/nedergelegde stukken.
 • Moedermaatschappijen/ aansprakelijke bij deponeringen.
 • Fusies/splitsingen. 

Meer informatie

Geeft op basis van een inschrijving (KVK-nummer óf RSIN) aan of er voor de betreffende organisatie UBO(‘s) geregistreerd staan.

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO’s bij een organisatie voorkomen.

Bevat de volgende gegevens

 • Maatschappelijke Activiteit / Onderneming.
 • Ultimate Beneficial Owner.
 • Natuurlijke Persoon.

Meer informatie

PDF met gekwalificeerd elektronisch zegel en een waarmerktekst. Geschikt voor officieel gebruik en juridisch gelijk aan het papieren gewaarmerkte Uittreksel Handelsregister.

Bevat de volgende gegevens

 • Geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen.
 • Informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en).
 • Of de inschrijving geen ongewenste postreclame of verkoop aan de deur wil.
 • Bijzondere gebeurtenissen, zoals beëindiging van de inschrijving, faillissement, enzovoort, die op de registratie van toepassing zijn.

Meer informatie

Geeft op basis van het burgerservicenummer (BSN) óf tax identification number (TIN bestaande uit een nummer en land van uitgifte code) een overzicht van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is.
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO’s bij een organisatie voorkomen.

Bevat de volgende gegevens

 • Vermelding van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is.

Meer informatie

Het gegevensproduct KVK UBO-register documenten bestaat uit twee deelproducten.

1. Opvragen beschikbare documenten

Dit deelproduct geeft, op basis van een inschrijving (KVK-nummer ) samen met het burgerservicenummer (BSN) óf tax identification number (TIN in combinatie met land van uitgifte code) van een natuurlijke persoon, een overzicht van alle documentid’s die bij de registratie van deze natuurlijke persoon als UBO bij deze organisatie zijn vastgelegd.

Bevat de volgende gegevens

 • Documentgegevens van elk beschikbaar document.

2. Opvragen document

Dit deelproduct geeft, op basis van een inschrijving (KVK-nummer ) samen met het documentid van een UBO-register document, het desbetreffende document en documentgegevens. 

Bevat de volgende gegevens

 • Het document.
 • Documentgegevens van het document.

Meer informatie

Geeft op basis van de achternaam, eventueel aangevuld met de voornaam, voorvoegsel en (een deel van) de geboortedatum een overzicht van alle natuurlijke personen die voldoen aan deze zoekcriteria.

Bevat de volgende gegevens

 • Natuurlijk Persoon.
 • Vermelding van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is.

Meer informatie

Note: KVK Dataservice levert informatie van alle rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van geblokkeerde inschrijvingen en inschrijvingen die voor 2010 zijn gesloten.