KVK Dataservice aansluiten - Producten

De verschillende producten bij KVK Dataservice.

Aansluiten bedrijf

Aansluiten overheid

KVK Overzicht Inschrijvingen UBO

Het gegevensproduct KVK Overzicht Inschrijvingen UBO geeft op basis van het burgerservicenummer (BSN) óf tax identification number (TIN bestaande uit een nummer en land van uitgifte code) een overzicht van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is.
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO’s bij een organisatie voorkomen.

Het product bevat de volgende gegevens:

  • Vermelding van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is

Productbeschrijving: Gegevensproduct Overzicht inschrijvingen UBO v1.4.

In Voorbeeldberichten staan voorbeeldberichten (XML) van het product.

De UBO gegevens in dit product staan beschreven in: Addendum UBO

Known issues betreffende de UBO producten zijn te vinden in: UBO Gegevensproducten known issues v1.0.

KVK UBO-register Documenten

Het gegevensproduct KVK UBO-register documenten bestaat uit twee deelproducten:

Opvragen beschikbare documenten

Dit deelproduct geeft, op basis van een inschrijving (KVK-nummer ) samen met het burgerservicenummer (BSN) óf tax identification number (TIN in combinatie met land van uitgifte code) van een natuurlijke persoon, een overzicht van alle documentid’s die bij de registratie van deze natuurlijkpersoon als UBO bij deze organisatie zijn vastgelegd.

Het deelproduct bevat de volgende gegevens:

  • Documentgegevens van elk beschikbaar document

Opvragen document

Dit deelproduct geeft, op basis van een inschrijving (KVK-nummer ) samen met het documentid van een UBO-register document, het desbetreffende document en documentgegevens. 

Het deelproduct bevat de volgende gegevens: 

  • Het document 
  • Documentgegevens van het document 

Productbeschrijving: Gegevensproduct KVK UBO-register Documenten v1.2. 

In Voorbeeldberichten staan voorbeeldberichten (XML) van het product. 

De UBO gegevens in dit product staan beschreven in: Addendum UBO 

Known issues betreffende de UBO producten zijn te vinden in: UBO Gegevensproducten known issues v1.0

KVK UBO-register Zoeken op Natuurlijk Persoon 

Het gegevensproduct KVK UBO-register zoeken op natuurlijk persoon geeft op basis van de achternaam, eventueel aangevuld met de voornaam, voorvoegsel en (een deel van) de geboortedatum een overzicht van alle natuurlijke personen die voldoen aan deze zoekcriteria. Het product bevat de volgende gegevens: 

  • gegevens van de Natuurlijk Persoon
  • vermelding van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is 

Productbeschrijving: Gegevensproduct UBO-register zoeken op natuurlijk persoon v1.1. 

In Voorbeeldberichten staan voorbeeldberichten (XML) van het product. 

De UBO gegevens in dit product staan beschreven in: Addendum UBO