Toelichting bij de Toegankelijkheidsverklaring

Onderstaande functionaliteiten zijn niet meegenomen in het onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van KVK.nl. Van deze functionaliteiten is bekend dat zij nog niet of gedeeltelijk voldoen aan de norm voor digitale toegankelijkheid.

Bestellen van producten

Het bestellen van producten (bijvoorbeeld uittreksels uit het Handelsregister) op KVK.nl verloopt via een bestelservicefunctionaliteit. Deze functionaliteit wordt in het derde kwartaal van 2020 volledig vernieuwd en digitaal toegankelijk opgeleverd. Hierdoor is het niet wenselijk om de huidige functionaliteit op digitale toegankelijkheid te onderzoeken en aan te passen. Wij bieden zolang een toegankelijk alternatief. Aanvragen van een toegangscode voor een bestelaccount

Ondernemers kunnen op KVK.nl een toegangscode aanvragen om een bestelaccount aan te maken. Deze functionaliteit is niet digitaal toegankelijk en zal op termijn vervangen worden. Wij bieden zolang een toegankelijk alternatief.

Aanvragen van een Legal Entity Identifier (LEI-registratie)

Ondernemers kunnen via Kvk.nl een LEI-registratie aanvragen. Deze functionaliteit wordt in de tweede helft van 2020 volledig vernieuwd en digitaal toegankelijk opgeleverd. Hierdoor ligt het niet voor de hand om de huidige functionaliteit op digitale toegankelijkheid te onderzoeken en aan te passen. Wij bieden zolang een toegankelijk alternatief.

Wijzigingen in gegevens doorgeven

Ondernemers kunnen via KVK.nl verzoeken indienen om bepaalde gegevens te wijzigen. Daarbij gaat het om:

  • persoonlijke pagina
  • bestellingenoverzicht
  • rekeningnummer
  • bestelaccount

Deze functionaliteit wordt in het derde kwartaal van 2020 volledig vernieuwd. Hierdoor ligt het niet voor de hand om de huidige functionaliteit op digitale toegankelijkheid te onderzoeken en aan te passen. Wij bieden zolang een toegankelijk alternatief.

Alternatief

Zolang bovenstaande functionaliteiten nog niet digitaal toegankelijk zijn krijgen bezoekers die gebruik willen maken van deze functionaliteiten een alternatief geboden in de vorm van dienstverlening per telefoon of per e-mail/chat.

Nieuw onderzoek

Zodra bovenstaande functionaliteiten zijn opgeleverd zullen deze bij nieuw onderzoek naar de digitale toegankelijkheid op KVK.nl meegenomen worden. Een extern toegankelijkheidsonderzoek naar deze functionaliteiten staat gepland medio juli 2021.

Voor Developersportal zal het subdomein aangepast worden van developers.kvk.nl naar developer.kvk.nl. Deze 2 subdomeinen zullen een tijdje naast elkaar voortbestaan, omdat het subdomein stap voor stap gemigreerd zal worden.

InfoPage