AVG: privacy en persoonsgegevens

Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken: de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo ook ondernemer Susan, die online kansen ziet voor haar kledingwinkel en een webshop start. Via haar webshop verzamelt, gebruikt en bewaart Susan persoonsgegevens van haar klanten, zoals namen, (mail)adressen, bestelgegevens en financiële gegevens. In deze animatie leert Susan uit een herkenbare ondernemerssituatie hoe ze op de juiste manier de AVG kan toepassen.