Personeel

Personeel aannemen? Vraag subsidie aan

Heb jij ook behoefte aan extra personeel, maar twijfel je omdat de loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies en regelingen waarmee je de kosten van personeel aannemen kunt beperken.

Je hebt subsidies voor je bestaande personeel. Bijvoorbeeld voor extra scholing of een goede werkplek. En subsidies voor het aannemen van personeel. Denk aan proefplaatsing of loondispensatie.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

NL leert door voor om- en bijscholing

Het crisisprogramma NL leert door maakt bij- en omscholing mogelijk. Ben je werkgever en ontvang je geld uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 3 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen. Het kabinet stelt hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door hierover een verklaring af te leggen bij je NOW 3-aanvraag.

Voor 2021 stelt het kabinet 37 miljoen euro beschikbaar waarmee ruim 50.000 mensen een ontwikkeladvies kunnen volgen. Ook gaat het ontwikkeladviesportaal op 1 december 2020 opnieuw open. Mensen kunnen zich vanaf 1 december via een loopbaanadviseur laten registreren voor een ontwikkeladviestraject.

Aannemen van personeel

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaatwerknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je dan minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Premiekorting voor werkgevers

Neem of houd je een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijg je tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neem je een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan kun je premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Check met de regelhulp of je in aanmerking komt voor premiekorting voor werkgevers.

Subsidie voor werknemers met laag loon

Sinds 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel (LIV). Als werkgever krijg je een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

LIV en LKV

Als je voor een werknemer recht hebt op het lage-inkomensvoordeel en het looninkomstenvoordeel (LKV), dan krijg je de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog? Dan krijg je alleen het LKV betaald.

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Jobcoaching, opleiding en aanpassing werkplek

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Je werknemers kunnen tot nu toe scholing aftrekken voor de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek loopt tot 1 januari 2022. In plaats van de scholingsaftrek komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) per 1 januari 2022. Het STAP-budget is beschikbaar voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus voor je personeel, en voor jezelf.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Bij winterse omstandigheden zoals vorst, sneeuw en dooi komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering bij onwerkbaar weer.

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld een internationale boycot, komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kan je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.

Wil je meer weten over welke subsidies en regelingen voor jou interessant zijn? Alles over subsidies en regelingen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage