Personeel omscholen of bijscholen? Deze subsidies zijn er

Omscholing, bijscholing of een opleiding: scholing van je personeel brengt kosten met zich mee. Er bestaan vanuit de overheid regelingen en subsidies die je tegemoet komen in de kosten. Kies de regeling of subsidie die bij jouw situatie past.

Leeroverzicht

De arbeidsmarkt verandert snel. Daarom is het van belang dat werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen. De overheid heeft daarvoor de website 'Leeroverzicht' ontwikkeld. Hier kunnen werknemers terecht met vragen over allerlei soorten opleidingen, manieren om die te kunnen betalen en informatie over loopbaanadviseurs in de buurt.

Direct aan de slag met het zoeken van een passende opleiding? Doorloop dan het stappenplan op Leeroverzicht.nl.

Het Levenlanglerenkrediet

Als je werknemer een mbo-, hbo- of universiteitsopleiding gaat volgen, kan deze een Levenlanglerenkrediet aanvragen. Het Levenlanglerenkrediet is een lening en moet binnen vijftien jaar terugbetaald worden. Houd er rekening mee dat jij niet mag eisen dat je werknemer een opleiding volgt.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Sommige opleidingen worden deels vergoed door Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Je moet wel aangesloten zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Ook hebben O&O-fondsen loopbaanadviseurs in dienst die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen of neem contact op met je brancheorganisatie. 

Leerwerkloket

Als je nog niet weet welke bij vorm van scholing jouw bedrijf voordeel heeft, kun je bij het Leerwerkloket terecht voor advies. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. 

Informeren ondernemingsraad

Besluit je een werknemer bij- of omscholing te bieden? En heb je meer dan 50 medewerkers en dus een ondernemingsraad? Volgens de wet op ondernemingsraden ben je als werkgever verplicht je ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Scholingsplicht

Als werkgever moet je je werknemers scholing bieden. Bijvoorbeeld via een jaarlijks scholingsbudget als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze kosten zijn zakelijke bedrijfskosten die je gedeeltelijk of geheel kunt aftrekken van je inkomstenbelasting.