Personeel omscholen of bijscholen? Deze subsidies zijn er

Omscholing, bijscholing of een opleiding: scholing van je personeel brengt hoge kosten met zich mee. Er bestaan vanuit de overheid verschillende regelingen en subsidies die de kosten dempen. Kies de regeling of subsidie die bij jouw situatie past.

NL leert door

Als je werknemer nieuwe of extra vaardigheden moet leren, bieden de 800 gratis trainingen op NL Leert Door uitkomst. Voorbeelden zijn:

  • Een cursus Nederlands. Bijvoorbeeld als je een horecaondernemer bent die Engelstalig personeel ook wil inzetten in de bediening.
  • Een cursus basiskennis administratie voor winkelpersoneel dat een deel van de administratie kan doen.
  • Een cursus basisbegrippen in de logistiek. Als je bijvoorbeeld tijdelijke magazijnmedewerkers inhuurt of aanneemt. Als werkgever kun je een dergelijk traject ook zelf financieren en opvoeren bij je belastingaangifte als scholingskosten.

Het Levenlanglerenkrediet

Als je werknemer een mbo-, hbo- of universiteitsopleiding gaat volgen, kan deze een Levenlanglerenkrediet aanvragen. Het Levenlanglerenkrediet is een lening en moet binnen vijftien jaar terugbetaald worden. Houd er rekening mee dat jij niet mag eisen dat je werknemer een opleiding volgt.

STAP-budget

Als je werknemers een opleiding van maximaal 1.000 euro doet, kunnen ze gebruik maken van het STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie). De STAP-budgetten worden vier keer per jaar verstrekt.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Sommige opleidingen worden deels vergoed door Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Je moet wel aangesloten zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Ook hebben O&O-fondsen loopbaanadviseurs in dienst die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen of neem contact op met je brancheorganisatie. 

Leerwerkloket

Als je nog niet weet welke bij vorm van scholing jouw bedrijf voordeel heeft, kun je bij het Leerwerkloket terecht voor advies. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Informeren Ondernemingsraad

Besluit je een werknemer bij- of omscholing te bieden? Volgens de wet op ondernemingsraden ben je als werkgever verplicht de ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Read this article in English