Veilig zakendoen

Jaarvergadering mag ook digitaal

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verlengd tot 1 oktober 2022. Daarmee blijven verplichte jaarvergaderingen voorlopig ook via livestream, video of audio rechtsgeldig. Door het vervallen van de coronamaatregelen vinden algemene ledenvergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen van rechtspersonen zoals nv’s, bv’s, coöperaties en verenigingen vaak weer fysiek plaats. Een online vergadering blijft voorlopig een alternatief. Het ministerie zal beëindiging van de spoedwet twee maanden van tevoren aankondigen.

De spoedwet is twee maanden verlengd tot 1 oktober 2022. In de spoedwet staat ook dat het bestuur van een rechtspersoon zelf mag besluiten tot uitstel van het opstellen van een verplicht jaarverslag of jaarrekening. Het bestuur heeft hier momenteel geen toestemming van aandeelhouders of leden voor nodig. De minister kan de wet steeds met maximaal twee maanden verlengen en maakt tenminste twee maanden van te voren bekend wanneer deze wet niet meer wordt verlengd.

Digitale jaarvergadering

Alle rechtspersonen die een jaarvergadering of algemene ledenvergadering (alv) moeten houden, zoals de vele lokale verenigingen, kunnen ervan uitgaan dat zij deze vergadering in ieder geval de komende twee maanden via een elektronisch kanaal kunnen organiseren, inclusief het stemrecht.

Vereniging en stichting

Besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en een financieel overzicht over het afgelopen boekjaar verlengen van zes maanden naar uiterlijk tien maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarrekening nv en bv

De besturen van nv’s en bv’s mogen de termijn voor het opstellen van de jaarrekening verlengen van vijf maanden naar tien maanden na afloop van het boekjaar. Hiervoor is het, zolang deze tijdelijke wet geldt, niet nodig om via een algemene vergadering van aandeelhouders toestemming te vragen.

Vergadering uitstellen nv

Het bestuur van een nv kan besluiten om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen. De jaarvergadering hoeft niet binnen de termijn volgens de statuten (maximaal zes maanden na afloop van het boekjaar) plaats te vinden. Deze termijn mag momenteel verlengd worden met vier maanden. Voor bv’s geldt deze mogelijkheid niet.

Vereniging van eigenaars

Voor een vereniging van eigenaars (vve) mag het bestuur de termijnen voor het houden van een jaarvergadering en voor het financieel jaarverslag met zes maanden verlengen. Ook een vve mag volgens de tijdelijke wet de jaarvergadering via livestream organiseren.

Deponering ongewijzigd

De termijn voor uiterlijke deponering van jaarrekeningen bij KVK is hiermee niet veranderd. Alleen de bestaande mogelijkheid voor uitstel kan het bestuur zelf regelen zonder aan leden of aandeelhouders toestemming te vragen. Deponeren bij KVK moet altijd binnen acht dagen na vaststelling. Wanneer je deze niet op tijd hebt vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening.

De spoedwet regelt ook dat in de rechtspraak en bij notariële akten in meer gevallen elektronische middelen kunnen worden ingezet.

Hoe betrek je je leden actief bij je vereniging? Hoe beperk je als bestuurder je aansprakelijkheid? Lees deze tips over organisatie van je vereniging.
Paul Geertman

KVK-adviseur die ondernemers helpt bij keuzes. Van het starten van een bedrijf tot internationaal zakendoen. Schrijft artikelen over veilig zakendoen. Deelt informatie over ondernemen, regelgeving en over kansen in een regio of branche.

InspiratiePage
Veilig zakendoen